จับมือกลุ่มดุสิต ร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

17/01/2022

กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำธุรกิจด้านการโรงแรมและบริการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกของไทย ร่วมลงนามกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ซี่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลกมากว่า 50 ปี เพื่อร่วมยุติการสนับสนุนและเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ มาใช้งานเพื่อความบันเทิง

ย้ำเร่งใส่ใจ ‘สวัสดิภาพสัตว์’ ห่วงผลกระทบจากวิกฤตโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

Varkens in krappe kooien

ปัญหาวิกฤตหมูราคาแพงเกิดจากหลายสาเหตุแต่ปัจจัยที่สำคัญในขณะนี้คือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) หรือ เชื้อไวรัส "ASF"...