องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและภาคประชาสังคม ยื่น 16,000 รายชื่อ ผลัก ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’

25/02/2022

25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอ ‘ร่าง พ.ร.บ. ปกป้องและคุ้มครองช้างไทย พ.ศ….’ หรือ ‘ร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย’ ฉบับภาคประชาสังคม พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาสังคมด้านการปกป้องสัตว์ อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป รวมตัวยื่น 16,495 รายชื่อ สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว ต่อตัวแทนประธานรัฐสภา เรียกร้องให้เร่งเข้าสู่ขั้นตอนการตราเป็นกฎหมาย เพื่อเดินหน้าการปฏิรูปสวัสดิภาพช้างอย่างยั่งยืน

หมีควาย 9 ตัว หลุดพ้นจากฟาร์มดีหมีในเวียดนามแล้ว

Nine bears rescued in Vietnam 03

ภารกิจช่วยเหลือหมีครั้งใหญ่ที่สุดที่ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เคยให้การสนับสนุน เมื่อกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มอบชีวิตใหม่แก่หมีควาย 9...