ชวนมารู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “ไก่”

12/09/2022

“เรื่องหมูๆ” ฟาร์มหมูหลุมบ้านดอนแร่ แหล่งผลิตเนื้อหมูปลอดภัยและใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์

G-pork farm

นอกเหนือจากการเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มหมูหลุมบ้านดอนแร่ แห่ง จ.ราชบุรี ที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงหมูหลุมให้เกษตรกรกว่า 30 ครัวเรือนในจังหวัดแล้ว คุณสุพจน์ สิงโตศรี...