“ปฐม ออร์แกนิก” เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตกรส่งตรงผู้บริโภค จากต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

21/11/2022

ทายาทรุ่นที่สาม “สวนสามพราน” ผู้ก่อตั้ง Patom Organic Living คุณฟี่-อนัฆ นวราช กับภารกิจปลายน้ำที่นำผลผลิตจากเกษตรกรเครือข่าย “สามพรานโมเดล” มายกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก พร้อมขยายฐานสู่ผู้บริโภคให้กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังต่อยอดความร่วมมือกับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ในการพัฒนาอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน

“พันธมิตรผลิตอาหารปลอดภัย” เปลี่ยนโลกได้ด้วยการเลือกอาหารที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์

“พันธมิตรผลิตอาหารปลอดภัย” เปลี่ยนโลกได้ด้วยการเลือกอาหารที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์

ทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้การผลิตเนื้อสัตว์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าตัว ภายใน 50 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชียและแอฟริกา โดยสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมกว่า...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกย้ำ เร่งยุติมฤตยูเชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหรรม เนื่องใน “สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ” ปี พ.ศ. 2565

water testing

จากการทำงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย พบว่ากว่า 5 ปีที่ผ่านมา ตรวจพบเชื้อดื้อยาจำนวน 19 ชนิด ในเนื้อสัตว์และแหล่งน้ำรอบฟาร์มอุตสาหกรรมใน 9 ประเทศ 4...