ภูเขาไฟระเบิด Taal เมือง batangus ประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างที่เราเผชิญกับเชื้อโคโรน่าพร้อมฝุ่น PM 2.5 ชาวฟิลิปินส์ในเมือง Batangus ก็ต้องเผชิญกับวิกฤติจากผลกระทบภูเขาไฟระเบิดที่ชื่อ Taal รวมถึงสัตว์ที่เลี้ยงปศุสัตว์เช่น ม้า วัว รวมถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนี้ไปไม่น้อยเช่นกัน