“สิรินทร์ฟาร์ม” ฟาร์มสุขของคนและสัตว์ ยึดหลักการเกษตรแบบยั่งยืน

09/09/2022

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่อยากให้ลูกๆ ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี นักแสดงหญิงมากฝีมือคุณแหม่ม-คัทลียา แมคอินทอช และครอบครัว จึงมีแนวคิดในการทำฟาร์มออร์แกนิค ภายใต้แนวคิด “ฟาร์มที่อุทิศให้กับหลักการเกษตรแบบยั่งยืน” พร้อมเชื่อมั่นได้ว่าสัตว์ทุกชนิดที่เลี้ยงใน “สิรินฟาร์ม” นั้น ถูกเลี้ยงอย่างมีสวัสดิภาพ (Animal Welfare)

สำรวจนิยามรักของ “ตงศิริฟาร์ม” แนวคิดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้หัวใจนำทาง

Tongsiri Farm

“ตงศิริฟาร์ม เกิดขึ้นจากความรัก และทำทุกอย่างด้วยใจ วิถีชีวิตทุกวันที่นี่ จึงเริ่มต้น เมื่อตะวันขึ้น และจบลงเมื่อตะวันลาลับ...