รักษ์ช้างต้องปล่อยให้ช้างเป็นตัวเอง

06/12/2022

ปางช้างทางเลือกจากลุ่มน้ำแควน้อย ยืนยันการดูแลช้างดีที่สุดต้องเลี้ยงปล่อยให้มีอิสระภายในพื้นที่ของปางช้างภายใต้การดูแลของควาญช้าง ถอยห่างทุกกิจกรรมที่ต้องสัมผัสกับมนุษย์คนอื่น เพื่อฟื้น “ความเป็นช้าง” กลับมาอีกครั้ง พร้อมหวังกระจายความรู้ความเข้าใจใหม่ในชีวิตช้างสู่สาธารณะ

Happy Grocers ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์สายเขียว

Happy Grocers ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์สายเขียว

Happy Grocers ร้านขายของชำออนไลน์แบบยั่งยืนส่งตรงผลผลิตเกษตรกรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคคนเมืองแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่ โม-สุธาสินี สุดประเสิรฐ และ...