มารู้จัก “สาว” สาวเหลือน้อยแต่พลังเหลือล้นใน Following Giants

สำหรับสาวแล้ว ถือเป็นช้างสุดยอดนิสัยดี เป็นมิตรกับคน ชอบเข้าใกล้คน เป็นเทพีมิตรภาพมากจริงๆ