“แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม” ต้นแบบฟาร์มออร์แกนิค 4 ภาค

25/08/2022

ต้นแบบชาวนาที่มีแนวคิดไม่ธรรมดาของ อำนาจ เรียนสร้อย ทำให้ “แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม” ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในฐานะผู้ผลิตไข่ไก่ออร์แกนิคและเนื้อไก่ ที่มีคุณภาพปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะและปลอดภัย มั่นใจได้

ฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นตัวเร่งให้เกิดวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร

farmland with a storm cloud lingering above

รายงานฉบับใหม่ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เปิดเผยให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงบนโลกของเราจากการทำฟาร์มอุตสาหกรรม...