องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมกับ WSAVA เดินหน้าปกป้องชีวิตสุนัขในชุมชน

03/02/2020

สัตวแพทย์กว่า 200,000 รายจากสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลกหรือ World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) เข้าร่วมโครงการ Life’s Better with Dogs พร้อมเดินหน้าอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า (PrepVet) เพื่อให้แน่ใจว่า สุนัขจะไม่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวจากการถูกทำร้าย และปลอดจากเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้ง ยังช่วยให้สมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลกสามารถส่งทีมปฏิบัติการดูแลสัตว์เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือยามฉุกเฉินได้ง่ายขึ้น

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบวัคซีน 11,500 เข็ม ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดทั่วประเทศ

Life's better with dogs

กิจกรรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สามซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ Life's better with dogs ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านกิจกรรมสื่อโซเชียล “1 รายชื่อ 1 วัคซีน”...