องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบวัคซีน 11,500 เข็ม ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดทั่วประเทศ

31/01/2020

กิจกรรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สามซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ Life's better with dogs ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านกิจกรรมสื่อโซเชียล “1 รายชื่อ 1 วัคซีน” และได้มีการรวบรวมวัคซีนทั้งหมดเป็นจำนวน 11,500 เข็มเพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Breaking news: จีนต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าสาเหตุจากไวรัสโคโรนา

snake

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกรู้สึกยินดีที่รัฐบาลจีนสร้างความปลอดภัยให้กับประชากรในประเทศจีนและปกป้องสัตว์หลายล้านตัวจากการถูกทารุณ