ไก่เนื้อที่อังกฤษมีชีวิตที่ไม่คุ้มเลย!!

24/03/2020

ผลการศึกษาล่าสุดจาก Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)