ร้องตรวจสอบมาตรฐานสวัสดิภาพ ‘วังช้างอยุธยา แล เพนียด’ เหตุคลิปทำร้ายช้าง

28/04/2022

27 เมษายน 2565 – องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตรวจสอบวังช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข่าวสาธารณะเกี่ยวกับการทำร้ายช้างชื่อ ‘พลายจันเจ้า’ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของปางช้างดังกล่าว