องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

16/12/2020

แม้สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะคลี่คลายลงบ้าง แต่ก็ยังมีหลายครัวเรือนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบยังต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากอยู่ดี

9 เหตุผลที่จะต่อสู้เพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกให้หมดไป

A wild smooth coated otter feeding on a fish in Singapore

เรากำลังเรียกร้องให้ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกที่ทั้งทารุณโหดร้าย หากทำได้จริง เราจะช่วยป้องกันการระบาดครั้งใหญ่ในอนาคต...

ประกาศรับสมัครโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants)

Elephant in elephant friendly venue in Thailand

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสวัสดิภาพสัตว์มายาวนาน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง...