“คลองไผ่ฟาร์ม” ส่งต่อการให้ความเคารพในอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี

10/11/2022

สวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม นับเป็นปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและผู้ผลิตสัตว์ปีก แม้ว่าคนนอกภาคเกษตรกรรมอาจไม่เข้าใจแนวทางการผลิตในปัจจุบัน แต่แรงกดดันทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากลูกค้า กลุ่มผู้บริโภค นักเคลื่อนไหวเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ และอื่นๆ กำลังเรียกร้องให้มีการรับรองสวัสดิภาพสัตว์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ผลักดันให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกต้องกลั่นกรองพัฒนาวิธีการผลิต โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในกรง การกักเก็บอาหารสัตว์ การบังคับให้ฮอร์โมน ความหนาแน่นของจำนวนไก่ในเล้า การฆ่า การจับ และการจัดการขนส่ง

"ศูนย์บริบาลช้างบุญรอด" บ้านที่ปลอดภัยของเหล่าช้างไทย

Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES) หรือ ศูนย์บริบาลช้างบุญรอด

พังสวย พังน้อย พังร่ม พังบัวงาม พังวาสนา พังดาวนำโชค สีดอสมโภช พลายหมู สีดอนวล อาจเคยเป็นช้างที่ถูกมนุษย์ใช้งานอย่างทารุณเพื่อประโยชน์ทางการค้า...

ร่วมสนับสนุน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์

Thailand_Rabies_1

เมื่อเร็วๆนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย World Animal Protection ได้ร่วมสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ...