New Normal การบริโภคแบบใหม่ที่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์

16/06/2020

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั้งโลก หรือ การใช้ชีวิตในแบบ New Normal ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ การรักษาระยะห่างทางสังคม การทำงานจากที่บ้าน หรือแม้กระทั่ง เรื่องอุปโภคบริโภค ที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงของการระบาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

“ฟาร์มที่แคร์ชีวิตสัตว์” อาจช่วยป้องกันมนุษย์จากการเกิดโรคระบาดครั้งต่อไป

Chickens in factory farm, South Australia

ถึงแม้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาอาจมีจุดกำเนิดมาจากตลาดสด ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผงขายสัตว์ป่าจำนวนมากในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน...