สัตว์ประสบภัยพิบัติ

55 ปีแห่งการปกป้องสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ

ข่าว

หนึ่งในทีมงานวัยรุ่นของเรา จอห์น วอลช์ ได้เริ่มก่อตั้ง องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ชื่อเดิมในขณะนั้นคือ สมาคมนานาชาติเพื่อการป้องกันการทารุณสัตว์ WSPA) เมื่อ 5 ทศวรรษก่อน

หนึ่งในทีมงานวัยรุ่นของเรา จอห์น วอลช์ ได้เริ่มก่อตั้ง องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ชื่อเดิมในขณะนั้นคือ สมาคมนานาชาติเพื่อการป้องกันการทารุณสัตว์ WSPA) เมื่อ 5 ทศวรรษก่อน เพื่อปฏิบัติภารกิจหลังภัยพิบัติร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยในประเทศสุรินาเม โดยเรียกว่า “ปฏิบัติการกวัมบา” เขาได้ช่วยเหลือสัตว์กว่า 10,000 ตัวจากอุทกภัย ในขณะนั้น ไม่มีองค์กรอื่นใดเลยที่จะเข้ามาช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ วอลช์กล่าวว่า “หนึ่งในกฎเหล็กของเราในการเลือกโครงการในสมัยนั้นก็คือ เราจะต้องทำความดีให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ช่วยเหลือสัตว์จำนวนมากที่สุด ให้ได้นานที่สุด”