A wild smooth coated otter feeding on a fish in Singapore

9 เหตุผลที่จะต่อสู้เพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกให้หมดไป

ข่าว

เรากำลังเรียกร้องให้ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกที่ทั้งทารุณโหดร้าย หากทำได้จริง เราจะช่วยป้องกันการระบาดครั้งใหญ่ในอนาคต รักษาชีวิตของคนและสัตว์ป่าทั่วโลกได้นับล้าน ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องหยุดตักตวงผลประโยชน์บนความทุกข์ทรมานของสัตว์ป่า

เพื่อโลกที่ปลอดภัยสำหรับทั้งสัตว์และคน

ในทุกๆ วัน มีสัตว์ป่าหลายร้อยหลายพันชีวิตถูกมนุษย์นำมาหาประโยชน์ทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ การใช้งานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความบันเทิง การบริโภคเป็นอาหารและยาแผนโบราณ ไปจนถึงการนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง โดยมีทั้งสัตว์ป่าที่ถูกจับมาจากถิ่นที่อยู่โดยตรงและที่ถูกผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงเพื่อการค้าโดยเฉพาะ 

สัตว์ป่าทั่วโลกต่างต้องทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิตในธุรกิจการค้าสัตว์ป่าที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

โรคโควิด-19 ซึ่งเชื่อกันว่ามีที่มาจากตลาดสดที่ขายสัตว์ป่า ได้กลายเป็นวิกฤติโรคระบาดที่บีบให้เรามองเห็นว่า ความปลอดภัยในโลกของเรานั้นขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราดูแลสัตว์ป่า การยุติการค้าสัตว์ป่าไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังจะช่วยปกป้องผู้คนและโลกของเราได้อีกด้วย

และนี่คือ 9 เหตุผลที่เราควรจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน

A black rhino in Mikomazi National Park in Tanzania.

แรดดำในอุทยานแห่งชาติ Mikomazi ประเทศแทนซาเนีย ภาพโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

1. คุณจะได้ปกป้องสัตว์ป่าจากการสูญพันธุ์

เป็นที่ประมาณการณ์กันว่าสัตว์ป่าและพรรณพืช 1 ล้านชนิดกำลัง ตกอยู่ในความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ –และการค้าสัตว์ป่าก็คือหนึ่งในสาเหตุหลัก การยุติการค้าสัตว์ป่าจะส่งผลดีต่อความพยายามในการอนุรักษ์ และช่วยปกป้องสัตว์เหล่านี้ไม่ให้สูญหายไปตลอดกาล

Mamalasa the orangutan high up in a tree at Borneo Orangutan Survival Sanctuary

Mamalasa อุรังอุตังที่อาศัยอยู่ภายในเขตอนุรักษ์ Borneo Orangutan Survival Foundation - ภาพโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก / Björn Vaughn

2. คุณจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายชนิดใหม่  

กว่า 60% ของเชื้อโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่เป็นการแพร่เชื้อมาจากสัตว์มาสู่คน และ 72% จากจำนวนดังกล่าวเชื่อว่ามีที่มาจากสัตว์ป่า โดยการยุติการแสวงหาประโยชน์จากสัตว์ป่า เราจะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดครั้งใหม่ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้

A ground pangolin at Madikwe Game Reserve in South Africa

เสือโคร่งในทุ่งหญ้าสูง ไม่ทราบสถานที่ – ภายโดย iStock by Getty Images

3. คุณจะช่วยหยุดการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่าเพื่อธุรกิจการบันเทิง

ช้าง เสือ หมี และสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิด ถูกนำมาใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างความบันเทิง ในหลายประเทศทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ช้างมากกว่า 3,000 เชือกถูกกักขังอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยว พวกมันต้องถูกบังคับให้ฝึกฝนอย่างทารุณ สภาพแวดล้อมที่โดดเดี่ยวและโหดร้าย นำไปสู่ความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจ

An elephant in the forest at Elephant Valley Project (EVP), Cambodia

ช้างภายใน Elephant Valley Project (EVP) ประเทศกัมพูชา - ภาพโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

4. คุณจะช่วยปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเรา

ในแต่ละปี คาร์บอนประมาณ 5.6 กิกะตันจะถูกดูดซับโดยสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของเรา แต่เป็นที่น่าเศร้า ที่ความหลากหลายทางชีวภาพของเรากำลังลดในอัตราที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ของเราเสื่อมโทรมลงอย่างร้ายแรง

เมื่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และมหาสมุทรกำลังถูกทำลายลง ความสามารถในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกและการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้ำและอากาศที่สะอาดก็ลดถอยลงไปด้วย การอนุรักษ์สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาตินั้นสามารถช่วยเราต่อสู้กับวิกฤติสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งยังเป็นการปกป้องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนได้อีกด้วย

A ground pangolin at Madikwe Game Reserve in South Africa

ยีราฟในอุทยานแห่งชาติ Nairobi National Park ประเทศเคนย่า – ภาพโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก / Laura Hewison

5. คุณจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้ง

เนื่องมาจากวิกฤติโรคระบาด โควิด-19 เป็นที่คาดการณ์กันว่า เศรษฐกิจโลกจะถดถอยไปเกือบ 5% ซึ่งจะนำไปสู่การว่างงาน ความยากจน และความหิวโหยของผู้คนทั่วทุกมุมโลก การยุติการค้าสัตว์ป่าที่โหดร้ายจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดครั้งใหม่ และช่วยปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรา

A ground pangolin at Madikwe Game Reserve in South Africa

โลมากระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำ - ภาพโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

6. คุณจะหยุดยั้งการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการแสวงหาผลกำไร

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในการ เลี้ยงสัตว์ป่าหายาก นำไปเป็นส่วนประกอบของยาแผนโบราณ หรือเพื่อธุรกิจบันเทิง สัตว์ป่ามักจะถูกเพาะพันธุ์ขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ทำให้สัตว์เหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ และหากไม่ถูกฆ่าเพื่อนำชิ้นส่วนร่างกายไปใช้ประโยชน์ ก็จะถูกกักขังอยู่ในที่เลี้ยงนั้นไปตลอดชีวิต

การกระทำเช่นนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์เลย เนื่องจากสัตว์เหล่านี้แทบจะไม่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ป่าได้อย่างปลอดภัย แต่ในทางกลับกัน การเพราะพันธุ์สัตว์ป่าในที่เลี้ยงกลับกลายเป็นการสร้างกระแสความต้องการในตลาดสัตว์เลี้ยงไปทั่วโลก เป็นเส้นทางของความทรมานที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

A wild black bear sniffing the air

หมีดำกำลังผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ – ภาพโดย Istock 

7. คุณจะช่วยไม่ให้สัตว์ป่าถูกฆ่าเพื่อนำมาทำเป็นยาแผนโบราณ

ในเอเชีย หมีประมาณ 24,000 ตัวถูกกักขังเอาไว้เพื่อเจาะเอาดีหมีมาทำเป็นยาแผนโบราณ พวกมันอาจจะถูกกักขังอยู่ในกรงแคบๆ ตลอดทั้งชีวิต ได้กินแต่เศษอาหาร และจะต้องทนทรมานกับกระบวนการเจาะร่างกายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพื่อนำเอาดีออกมา เสียงของคุณสามารถช่วยยุติความโหดร้ายที่หมีเหล่านี้ และสัตว์ป่าอื่นๆ จะต้องได้รับในฟาร์มเลี้ยงเพื่อสกัดเอาดี กระดูก และชิ้นส่วนร่างกายไปขาย

An African grey parrot perched on a tree branch in Uganda

นกแก้วแอฟริกันเกรย์ใน Entebbe Botanical Gardens ประเทศยูกันดา - ภาพโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

8. คุณจะช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ป่านับล้านตัวเข้ามาสู่ตลาดค้าสัตว์เลี้ยง

ปัจจุบันนี้ เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดา มีสัตว์ป่าเกือบ 20 ล้านตัวถูกเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง นกแก้วแอฟริกันเกรย์ ตัวนากสายพันธุ์เอเชีย งูหลามบอล และสัตว์ชนิดอื่นๆ มักจะต้องเดินทางยาวไกลในสภาพเสี่ยงตาย เพียงเพื่อจะต้องถูกนำไปกักขังไว้ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมือนกับธรรมชาติตามที่พวกมันสมควรจะได้อยู่

A ground pangolin at Madikwe Game Reserve in South Africa

ตัวลิ่นใน Madikwe Game Reserve ประเทศแอฟริกาใต้ – ภาพโดย David Brossard 

9. ยังคงไม่เชื่อมั่น? คุณยังจะช่วยปกป้องชุมชนที่เปราะบางได้อีกด้วย

โควิด-19 ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการค้าสัตว์ป่าสามารถส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อชุมชนที่เปราะบาง ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา การค้าสัตว์ป่าอย่างถูกกฎหมายเพื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง นำมาแสดงโชว์ และนำมาเป็นยาแผนโบราณก็อาจจะถูกนำมาเป็นฉากอำพรางกิจกรรมการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้ ธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้มักจะมีความเชื่อมโยงกับการคอรัปชั่น การก่อการร้าย และการลักลอบค้าอาวุธและยาเสพติด

การบังคับใช้กฎหมายห้ามค้าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดจะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ และยังช่วยปกป้องสุขภาพของคนเราได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะหมายความว่าอุตสาหกรรมที่มีจริยธรรม และตั้งอยู่บนคุณค่าที่แท้จริงของสัตว์ป่าจะมีโอกาสเพื่อการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อทั้งผู้คนและสัตว์ป่านานาชนิด

นี่เป็นแค่เพียง 9 เหตุผลที่เราจะต่อสู้เพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก แต่อันที่จริงแล้วเรายังมีเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้คนเกว่าหนึ่งล้านคนได้ร่วมลงชื่อในโครงการของเราเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำประเทศกลุ่ม G20 ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา

เมื่อเรารวมพลังกัน เราจะสามารถปกป้องผู้คน สัตว์ป่า และโลกของเราได้

เมื่อเรารวมพลังกัน เราจะสามารถปกป้องผู้คน สัตว์ป่า และโลกของเราได้