World Animal Protection

การเลี้ยงหมูที่ไม่มีสวัสดิภาพ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคอย่างไร

ข่าว

เชื้อแบคทีเรียดื้อยา ฆ่าผู้ป่วยไปแล้ว กว่า 700,000 คนทั่วโลก

  • มีผู้เสียชีวิตเพราะแบคทีเรียดื้อยาปีละกว่า 700,000 คนทั่วโลก และจะถึง 10 ล้านคนในอีก 10 ปี
  • ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากแบคทีเรียดื้อยาปีละกว่า 38,000 คน
  • การเลี้ยงหมูแบบไม่ใส่ใจในสวัสดิภาพ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น และนำมาสู่การเกิดของแบคทีเรียดื้อยา
  • ผลการตรวจสอบเนื้อหมูที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตในไทยพบแบคทีเรียดื้อยาปริมาณที่สูงมาก โดยพบเชื้ออีโคไลสูงถึง 97% และซัลโมเนลล่า 50%
  • เราเชื่อว่ายาปฏิชีวนะมีความจำเป็นในการใช้เพื่อรักษาหมูที่ป่วยเป็นรายกรณี ไม่ใช่การใช้แบบหว่านเพื่อแก้ไขการเจ็บป่วยที่เกิดจากฟาร์มที่ไม่ดูแลสวัสดิภาพ
  • ดังนั้น การยกระดับสวัสดิภาพของฟาร์มหมู จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานเนื้อหมูที่มีความปลอดภัยด้วย
  • ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการประกาศที่จะเลือกจำหน่ายเฉพาะเนื้อหมูที่มาจากฟาร์มที่ใส่ใจสวัสดิภาพหมู

ดังนั้น การยกระดับสวัสดิภาพหมูในฟาร์ม จึงดีต่อทั้งหมู บริษัท และผู้บริโภคอีกด้วยเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านและคนในครอบครัว ร่วมกับเราในการเรียกร้องให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเข้าร่วมโครงการ โดยการประกาศเจตนารมย์ที่จะจำหน่ายแต่เนื้อหมูที่มาจากฟาร์มที่ใส่ใจสวัสดิภาพเท่านั้น