Behind the show

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกรณรงค์หยุดท่องเที่ยวทำร้ายช้างใน ‘วันสัตว์โลก’

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เปิดตัวงานรณรงค์การท่องเที่ยวแบบไม่ทำร้ายช้างเนื่องใน ‘วันสัตว์โลก’ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับความโหดร้ายทารุณที่แฝงอยู่ในกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีการนำช้างมาใช้งาน เช่น โชว์ช้าง ขี่ช้าง