United Nations commits to giving greater protections to animals

ชัยชนะสำหรับตัวนาก เต่า ช้าง และสัตว์อื่นๆอีกมากมายที่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยง

ข่าว

ที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ได้เพิ่มระดับการปกป้องสัตว์ป่าเหล่านี้จากการค้าสัตว์ป่าที่โหดร้ายทารุณให้เป็นระดับสากล

การประชุมไซเตส ครั้งที่ 18 (CoP18)

กรุงเจนีวา วันที่ 19 สิงหาคม: ภาคีไซเตส 183 ประเทศที่ได้เข้าร่วมประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและ พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18 (CoP18) นั้นได้มีมติเห็นชอบให้ยุติการค้าสัตว์ป่าหลายชนิดเพื่อใช้เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดสัตว์แปลกและเพื่อความบันเทิง

ขอขอบคุณการสนับสนุนของคุณที่ทำให้เราสามารถเป็นกระบอกเสียงแทนสัตว์ต่างๆที่กำลังตกเป็นเหยื่อของการค้าสัตว์ป่าที่มูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ ที่ไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์เท่านั้นแต่ยังเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการอยู่รอดของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์อีกด้วย

สัตว์ที่เรากำลังปกป้อง

เรากำลังมุ่งเน้นไปยังนากเอเชีย 2 สายพันธุ์ เต่าดาวอินเดีย รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดอื่นๆเพื่อให้ได้รับการปกป้องและบรรจุลงในบัญชีชนิดพันธุ์หมายเลข 1

ภายใต้บัญชีชนิดพันธุ์หมายเลข 1 นั้น สัตว์จะได้รับการควบคุมด้านการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงสุด ซึ่งจะมีการออกกฎเกณฑ์สำหรับการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ การได้รับการบรรจุในบัญชีนี้เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดชนิดของสายพันธุ์สัตว์ป่าที่ถูกใช้เป็นสัตว์เลี้ยง

1023684

An otter being kept as a pet in Japan

นากเล็กเล็บสั้น และนากใหญ่ขนเรียบ

ได้รับการบรรจุลงในบัญชีชนิดภัณฑ์หมายเลข 1 แล้ว (ทั้ง 2 สายพันธุ์)

จำนวนนากเอเชียเล็กเล็บสั้น และนากใหญ่ขนเรียบลดลงกว่า 30% ในระยะเวลาเพียง 30 ปี จากการถูกนำมาค้าหนังตัวนาก และค้าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดสัตว์แปลก

การสำรวจล่าสุดของเราพบว่านากได้รับความทุกข์ทรมานจากการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย เราพบความนิยมในการเลี้ยงนากเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการซื้อขายออนไลน์และการโพสลงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจำนวนมากที่ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการลักลอบล่า การค้าผิดกฎหมาย และการเพาะพันธุ์โดยปราศจากการควบคุม

1016352_0

เต่าดาวอินเดีย

ได้รับการบรรจุลงในบัญชีชนิดภัณฑ์หมายเลข 1 แล้ว

ทุกๆสัปดาห์ จะมีเต่าดาวอินเดียถูกลักลอบจับอย่างผิดกฎหมายจากรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย รวมถึงประเทศไทย และศรีลังการาวๆ 100-150 ตัว

พวกมันต้องเผชิญกับอันตรายและความทุกข์ทรมานอย่างมากระหว่างการขนส่ง เต่าจะถูกจับใส่ในถุงหรือกระเป๋าเดินทาง กระดองของพวกมันอาจถูกกระแทกจนแตกซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อได้มากมายและตายลงเป็นจำนวนมาก

เต่าดาวอินเดียเป็นสายพันธุ์ที่ถูกค้าอย่างผิดกฎหมายมากที่สุดในโลก การได้รับการบรรจุให้อยู่ในบัญชีชนิดพันธุ์หมายเลข 1 จะช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเครือข่ายระดับสากลที่แข็งแกร่งขึ้นและสามารถผลักดันให้ประเทศอินเดียบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสัตว์เหล่านี้ได้

1008049_0

ลูกช้างแอฟริกัน

แม้ว่าจะมีอุปสรรคอย่างมากแต่ในที่สุดก็มีการประกาศห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายช้างป่าอย่างผิดกฎหมายจากประเทศบอตสวานา และซิมบับเวเพื่อค้าให้แก่สวนสัตว์และสถานที่ที่ใช้สัตว์ป่าเพื่อความบันเทิงต่างๆ

การลงมติในครั้งนี้ถูกคัดค้านจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดาในครั้งแรก แต่ด้วยความร่วมมือจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ รวมทั้งผู้สนับสนุนของเรา และผู้มีอิทธิพลทางสังคมต่างๆ ทำให้สหภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ

ขอขอบคุณการสนับสนุนอย่างท่วมท้นที่ช่วยให้ลูกช้างหลุดพ้นจากการมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานและถูกพรากจากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เพื่อขนส่งไปต่างถิ่น และถูกขังในกรงแคบๆไปตลอดทั้งชีวิตได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความเคลื่อนไหวระดับโลกของเรา

เราเชื่อว่าสัตว์ป่าสมควรมีชีวิตอยู่ในป่า พวกมันเป็นสัตว์ป่า ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง หรือผู้ให้ความบันเทิงของใคร

หากคุณเห็นด้วย กรุณาสมัครรับจดหมายข่าวเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานของเราในการปกป้องสัตว์ได้ที่นี่

เราเชื่อว่าสัตว์ป่าสมควรที่จะอยู่ในป่า และไม่ควรถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง