เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน เหล่าศิลปินดัง รังสรรค์งานศิลป์ปลดแอกการเลี้ยงไก่ฟาร์มไร้มนุษยธรรม ผนึกองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

ข่าว

ร่วมตะโกน!!กู่ให้ก้อง ผ่านงานศิลป์ 4 สาขาสุดตระการตา กลางใจนคร ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอศิลป์กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ 16:00-21:00 น.

Man walking through crowded chicken shed - World Animal Protection

คุณรู้หรือไม่? ไก่ 72,000  ล้านตัวทั่วโลก ถูกเลี้ยงและฆ่าเพื่อการบริโภคในแต่ละปี 2 ใน 3 ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและน่าหดหู่

เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ โดยเฉพาะไก่ ซึ่งมีการบริโภคป็นจำนวนมหาศาล รวมถึงผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนทางออกที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้  เพื่อความยั่งยืนของระบบอาหารที่เกื้อกูลกันของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection- Thailand) องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก มุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ จึงจัดงาน เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกกเทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน โดยผนึกเหล่าศิลปินและนักปฏิรูปคนดังร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ศิลป์ 4 ศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ที่บริเวณงานด้านนอกหอศิลป์ เวลา 16:00-21:00 น. และผลงานทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงต่อภายในหอศิลป์กรุงเทพฯ จนถึงวันที่  5 มีนาคมศกนี้

เหมือนดาว คงวรรณรัตน์ ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า

“งาน เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน เป็นการจัดงานในซีรีส์ที่ 2 ต่อจากงาน Happy Meat Happy Me สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และกระตุ้นการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอย่างมีมนุษยธรรม ก่อนส่งออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสความสนใจและการตื่นรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี องค์กรฯ จึงมุ่งสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสียงตะโกน ผ่านงานศิลปะ และผนึกพลังศิลปินในครั้งนี้ต้องการสื่อสารถึงความทุกข์ทรมานจากการเลี้ยงไก่ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อย่างไร้มนุษยธรรม และมุ่งหวังให้กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงเร่งจัดระบบการเลี้ยงไก่ภายในฟาร์มอย่างมีสวัสดิภาพอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเช่น การจัดระบบพื้นที่ลดความแออัดภายในโรงเรือน การเลือกใช้สายพันธุ์ไก่โตช้า เและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อให้ไก่แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติทำให้ไก่ไม่เจ็บป่วยง่าย อันนำไปสู่การลดการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น ที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลูกโซ่ ที่เกิดเป็นวิกฤติเชื้อดื้อยาทั่วโลกในขณะนี้”

“เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

การกู่ร้องในครั้งนี้ ได้รับพลังบริสุทธิ์จากกลุ่มศิลปิน 4 สาขา ซึ่งจัดขึ้นบริเวณกลางใจเมืองกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ได้แก่ มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมกับ นักรบ มูลมานัส ศิลปินนักปฏิรูปงานศิลป์ ถ่ายทอดเสียงผ่านงานศิลปะที่จะตะโกนออกไปให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง กับผลงาน The last suffer รังสรรค์โต๊ะอาหารมื้อสุดท้ายที่ถูกมนุษย์ป้อนเข้าปากเพื่อพรากชีวิตของตัวเองอย่างขาดความใส่ใจ, ครูเซียง หมอลำหุ่น ศิลปินพื้นบ้าน คณะเด็กเทวดา รังสรรค์งานศิลป์ “ชีวิต A4 ” สะท้อนมุมคิดผ่าน Installation Art นำสุ่มไม้ไผ่ และเครื่องสานจากฝีมือชาวบ้าน ประกอบเป็นไก่ขนาดยักษ์ สูงใหญ่กว่า 3 เมตรบนพื้นที่มีความกว้างเท่ากระดาษ เอ4, นลธวัช มะชัย เด็กหนุ่มผู้ไม่เคยทิ้งความฝัน จากกลุ่มลานยิ้มการละครเทใจให้กับการสร้างพล็อต Kult Of Chicken ที่จะขยี้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ให้ลด ละ เลิก การเลี้ยงไก่ที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของใครเลยอย่างเป็นรูปธรรม และไฮไลท์การแสดงจากศิลปินศิลปาธรปี 2547 อ.ตั้ว-ประดิษฐ ประสาททอง นำ “ลิเกไทย” กับพล็อตเรื่องใหม่ “เจ้าชายลอกับไก่วิปลาส” โดยมีกลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่ Laan และ Beagle Hug ร่วมขับกล่อมตลอดงาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในงาน ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมรังสรรค์งานศิลป์ และแสดงเจตนารมณ์บนผืนผ้าที่ถูกตัดมาหลากสีสัน โดยให้ทุกคนร่วมติดสิ่งที่เขียน บน Installation Art ไก่ยักษ์เพื่อร่วมกันส่งเสียง คืนคุณภาพชีวิตไก่คืนจิตวิญญาณให้ไก่ คืนคุณภาพชีวิตคน ตลอดจนชมผลงานประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน จำนวน 20 ภาพในหัวข้อ เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายต่อชีวิตที่เรามองไม่เคยเห็น ที่จะจัดแสดงต่อเนื่องไปถึงวันที่  5 มี.ค.2566

ขอเชิญประชาชนร่วมเสพงานศิลป์ และแสดงพลังในงาน  เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก เทศกาลศิลปะ เพื่อไก่และคน” ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.- 5 มี.ค. 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (สำหรับศิลปะประเภทการแสดงจะมีเฉพาะในวันเปิดงาน 25 ก.พ. ระหว่างเวลา 16:00-21:00 น. ณ ลานด้านนอกหอศิลป์กรุงเทพฯเท่านั้น) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  chickenartfestival.org และ Facebook: World Animal Protection Thailand องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก #WorldAnimalProtectionThailand  #เอ้กอีเอ้กอ๊ากกก #เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

ลงทะเบียนเข้าชมงาน

ข้อมูลงานศิลปะ

 

"The last suffer” ผลงานศิลปะคอลลาจแบบ Mix Media installation ของคุณมารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมกับคุณนักรบ มูลมานัส ศิลปินนักปฏิรูปงานศิลป์

ศิลปิน : มารีญา พูลเลิศลาภ และ นักรบ มูลมานัส

ชื่อผลงาน : The last suffer

Concept : แรงบันดาลใจเกิดจากภาพวาดที่ชื่อว่า the last supper โดยเปลี่ยนจากคำว่า supper เป็นคำว่า suffer ซึ่งหมายถึง ความเจ็บปวดของไก่ เพราะไก่เจ็บปวดจากวิธีการเลี้ยงที่ผิดวิธีเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่คนต้องการ โดยนับเป็นครั้งแรกของการทำงานร่วมกัน ของมารีญา พูลเลิศลาภ และ นักรบ มูลมานัส ซึ่งเป็นงานประเภท Installation เพื่อให้คนได้เข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ และ มี interaction โดยตัวงานศิลปะจะถูกออกแบบให้เหมือนโต๊ะอาหารและมีบักเกตไก่ตั้งอยู่ พร้อมด้านหลังจะมีศิลปะคอลลาจประดับเพื่อเล่าเรื่องราวที่งานต้องการจะสื่อ

 

“เจ้าชายลอกับไก่วิปลาส” การแสดงลิเกร่วมสมัยแนว Fantasy-Romantic โดยศิลปินศิลปาธรปี 2547 อ.ตั้ว ประดิษฐ ประสาททอง และกลุ่มละครอนัตตา Anatta Theatre Troupe

ศิลปิน : ประดิษฐ ประสาททอง และกลุ่มละครอนัตตา

ชื่อผลงาน : “เจ้าชายลอกับไก่วิปลาส

Concept :  ลิเกแนว Fantasy-Romantic

…เมื่อเจ้าชายลอผู้หลงไหลไก่ประหลาดค้นพบว่าไก่ตัวนั้นไม่ใช่ไก่ธรรมดา…

เรื่องย่อ“ปู่เจ้าสมิงพราย”ผู้เป็นใหญ่เหนือภูติผีทั้งหลายได้รับคำสั่งลับให้หาวิธีกำจัด“เจ้าชายลอ” แห่งเมืองแมนสรวงซึ่งออกเดินทางไปตามหาคนรักคือ“พระเพื่อน"และ"พระแพง”สองธิดาแห่งเมืองสรอง ปู่เจ้าจึงตั้งพิธีปลุกเสก“ไก่ผี”อัศจรรย์พันลึกไปหลอกล่อให้เจ้าชายลอติดตามเข้าในป่ามนต์แห่งเวียงกาหลงเพื่อกำจัดเจ้าชายลอตามคำสั่งลับนั้นระหว่างการเผชิญหน้ากับอันตรายเจ้าชายลอกลับค้นพบความลับของไก่ผี ที่ถูกปิดบัง ซ่อนเร้น

 

“ไก่ A4” งานอาร์ตที่สะท้อนมุมคิดผ่าน Art Installation ที่ทำจากสุ่มไม้ไผ่ และเครื่องสานจากฝีมือชาวบ้าน ประกอบเป็นไก่ขนาดยักษ์กว่า 3 เมตร ตั้งบนพื้นที่มีความกว้างเท่ากระดาษ A4 รังสรรค์โดย ครูเซียงหมอลำหุ่น และคณะเด็กเทวดา โรงละคร หมอลำหุ่น คณะ เด็กเทวดา

ศิลปิน : ครูเซียง หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา

ชื่อผลงาน : ชีวิต A4

Concept : ใช้วัสดุที่เป็นเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ สุ่มไก่ หวาย ฟางข้าว มาสร้างสรรค์ให้เป็นไก่  ขนาดความสูง 3 เมตร ที่มีลักษณะเป็นไก่ฟาร์ม ที่ถูกมัดขาไว้กับหลักที่มีความยาวของระยะไก่เดินได้แค่กระดาษ A4 อันเป็น
นัยยะ เหมือนไก่ถูกมัดไว้ในพื้นที่แคบๆ ที่มีชีวิตทั้งชีวิตเดินได้ไกลแค่พื้นที่กระดาษ A4และไก่เหมือนโดนปิดตาอยู่ในโลกมืด  ถูกบังคับให้กินตามเวลาที่คนเลี้ยงกำหนดไว้ โดยการเปิดปิดไฟ เพื่อบอกเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อให้ไก่ได้กินอาหารตามที่คนเลี้ยงกำหนด

 

“Kult Of Chicken” ศิลปะการแสดงสด (Performance Art) กับพล็อตเรื่องที่จะขยี้อุตสาหกรรมการผลิตไก่ให้ลด ละ เลิก การเลี้ยงไก่ที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของใครเลย จากคุณนลธวัช มะชัย และกลุ่มลานยิ้มการละคร ลานยิ้มการละคร Lanyim Theatre

ศิลปิน : นนทวัทธ มะชัย

ชื่อผลงาน : Kult Of Chicken

Concept : อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่เพื่อการบริโภคแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้ม จะเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของตลาด การแสดง Performance art จากลานยิ้มการละคร ชิ้นนี้ แสดงออกถึงสภาวะความเป็นไปของการเผยแพร่ลัทธิบริโภคนิยมจากการผลิตไก่สู่คนและจากคน สู่ความเป็นไปของไก่

 

ลงทะเบียนเข้าชมงาน