Dusit_Wildlife_Friendly

จับมือกลุ่มดุสิต ร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข่าว

กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำธุรกิจด้านการโรงแรมและบริการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกของไทย ร่วมลงนามกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ซี่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลกมากว่า 50 ปี เพื่อร่วมยุติการสนับสนุนและเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ มาใช้งานเพื่อความบันเทิง

โดยเฉพาะกิจกรรมโชว์ช้าง ขี่ช้าง โชว์สัตว์ป่า ฯลฯ ตลอดจนวางแผนความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับพนักงาน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวในระยะยาว จัดขึ้นที่ บ้านดุสิตธานี ซอยศาลาแดง  เมื่อเร็วๆ นี้

Dusit Group x WAP

ภาพประกอบ (เรียงจากซ้าย): นายศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย, นายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ ผู้จัดการโครงการสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล :     

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 ปัจจุบันดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยวและโรงแรม ดำเนินกิจการครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต้อนรับ ธุรกิจหลักของกลุ่มได้แก่ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและวิลล่าหรู ภายใต้ 6 แบรนด์ ได้แก่ ดุสิตธานี, ดุสิตเดวาราณา, ดุสิตดีทู, ดุสิตปริ๊นเซส, อาศัย และอีลิธฮาเวนส์ ในจุดหมายปลายทางชั้นนำกว่า 300 แห่งใน 16 ประเทศทั่วโลก

และธุรกิจการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสอนประกอบการทำอาหารและวิทยาลัยการโรงแรมในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบริษัทเคเทอริ่งที่บริการอาหารให้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้บริการอื่นๆ เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่บริษัทเพิ่งเริ่มกระจายการลงทุนไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ที่ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ การสร้างความสมดุล การเติบโต และการกระจายความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก :     

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข, สัตว์ป่า - สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์