Elefanterne Mae Kam og Mae Dok i Burm and Emily's Elephant Sanctuary

ความสำเร็จที่คุณได้ปกป้องสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์

ข่าว

ปี 2022 นี้เพิ่งจะผ่านมาเพียงไม่กี่เดือน แต่ด้วยการสนับสนุนจากคุณ ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ได้ในเวลาสั้นๆ🧡

คุณได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา:

A family of elephants in Tarangire National Park, Tanzania

🐝 คุณได้ช่วยเราเปิดเผยว่าเพราะอะไรการทำปศุสัตว์แบบอุตสาหกรรมทำให้การใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรส่งผลเสียเพิ่มมากขึ้น

ทีมงานของเราในสหรัฐอเมริการ่วมมือกับศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อจัดทำรายงานที่เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ใช้สารกำจัดศัตรูพืช 235 ล้านปอนด์ (117,500 ตัน) ในทุกๆปีได้อย่างไร ซึ่งคุกคามสัตว์ที่มีความเสี่ยงหลายพันชนิด

A family of elephants in Tarangire National Park, Tanzania

🐘 คุณได้ร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ช้างไทย เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพช้างอย่างยั่งยืน

ประชาชนคนไทยจำนวน 16,495 คน ได้ร่วมลงชื่อผลักดัน พ.ร.บ. ช้างไทย ที่ทาง องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ร่างขึ้นร่วมกับเครือข่ายและภาคประชาสังคม โดยทางทีมงานประเทศไทยได้ยื่นรายชื่อทั้งหมดให้กับรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายให้ความสำคัญและยกระดับการปกป้องช้างไทยอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพช้างอย่างยั่งยืน

A family of elephants in Tarangire National Park, Tanzania

🌱 คุณช่วยส่งเสริมอาหารจากพืชในประเทศนิวซีแลนด์

ทีมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของเราได้เปิดตัวแคมเปญ  #PlantProteinChallenge ในเมือง Aotearoa ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นช่วงเวลา 6 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญให้กินโปรตีนจากพืช ซึ่งเราได้จัดเตรียมชุดเริ่มต้นโปรตีนจากพืช สูตรอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่พวกเขาสามารถทำกินเองได้ง่ายๆใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที นิวซีแลนด์นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้บริโภคเนื้อสัตว์ติด 1 ใน 10 ของโลก

A family of elephants in Tarangire National Park, Tanzania

❌ คุณเรียกร้องให้รัฐบาลเดนมาร์กยุติการทำฟาร์มมิงค์อย่างถาวร

เดนมาร์กได้พักการทำฟาร์มมิงค์ชั่วคราวเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากความกลัวของการแพร่ระบาดโควิด-19 และตอนนี้ทีมงานของเราที่เดนมาร์กก็ได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลเดนมาร์กเพื่อให้แน่ใจว่าการทำฟาร์มมิงค์จะไม่กลับมาใหม่ ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงนามในคำร้องแล้วกว่า 30,000 คน

A family of elephants in Tarangire National Park, Tanzania

🐻 คุณช่วยหมีเก้าตัวจากอุตสาหกรรมดีหมีที่โหดร้ายในเวียดนาม

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้เข้าร่วมช่วยเหลือหมีครั้งใหญ่ที่สุด ซึ่งทำให้หมี 9 ตัวได้รับการช่วยเหลือออกมาได้จากฟาร์มสามแห่งในเวียดนาม หมีทั้ง 9 ตัวจะได้ใช้ชีวิตใหม่อย่างมีความสุขในสถานพักพิง Four Paws สถานที่ที่พวกเขาจะอยู่โดยปราศจากความโหดร้ายและความทุกข์ทรมาน ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติมากที่สุด

A family of elephants in Tarangire National Park, Tanzania

🐮 คุณได้สร้างความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยาและการทำฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศอินเดีย

ทีมงานของเราในอินเดียได้จัดการประชุมเสมือนจริงในหัวข้อ “เชื้อดื้อยากับความเชื่อมโยงของการทำปศุสัตว์เข้มข้น” ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการใช้ยาเมื่อจำเป็น (DSPRUD) และ ECHO อินเดีย โดยมีครูจากโรงเรียนรัฐบาลมากกว่า 100 คน และโรงเรียนเอกชนในเดลีเข้าร่วมฟังด้วย ในเซสชั่นนี้ได้แชร์ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปในฟาร์มอุตสาหกรรม

A family of elephants in Tarangire National Park, Tanzania

🐘 คุณขอให้ทางการนามิเบียหยุดความโหดร้ายทารุณจากการนำช้างออกจากป่า

ตามคำแถลงการณ์ของรัฐบาลนามิเบีย ประเทศที่กำลังดำเนินการจับช้างป่าจำนวน 57 ตัว จากการประมูลเมื่อปีที่ผ่านมา เราขอให้เจ้าหน้าที่ของนามิเบียทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยการคืนช้างทั้งหมดกลับสู่ป่า