chicken pecking at food on ground

ชวนมารู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “ไก่”

ข่าว

ชวนมารู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “ไก่”

Chicken died

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไก่

 • ไก่เป็นสัตว์ปีกประเภทนกประเภทแรกที่มีการจัดลำดับจีโนมในปีพ.ศ.2547
 • ไก่เป็นญาติที่ใกล้เคียงกับไทแรนนอซอรัส เร็กซ์
 • ไก่ไม่สามารถรับรู้รสหวานในอาหารได้
 • อย่างไรก็ตาม ไก่สามารถรับรู้รสเค็มและไก่ส่วนใหญ่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงรสเค็ม
 • ไก่บินไม่ได้ แต่ถ้ามีโอกาสไก่เลือกที่จะเกาะบนต้นไม้เพื่อนอน
 • ไก่มีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 300 ครั้งต่อนาที
 • ไก่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนและมีลำดับชั้นในการปกครอง และนั่นคือที่มาของคำว่า ‘ลำดับการจิก (pecking order)’
 • ดวงอาทิตย์เป็นเครื่องบอกเวลาสำหรับพฤติกรรมต่างๆของไก่ตลอดทั้งวัน
 • ไก่เป็นสัตว์ขี้เล่นตามธรรมชาติ โดยไก่จะวิ่งและกระโดดเมื่อมีโอกาส
 • ไก่ชอบคลุกดินคลุกฝุ่น
 • พฤติกรรมคลุกดินคลุกฝุ่นของไก่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่างซึ่งรวมถึงเพื่อการดูแลขนและการควบคุมปรสิต
 • ไก่ตัวผู้จะเต้นรำที่เรียกว่าการป้อ (tidbitting) เพื่อดึงดูดคู่
 • ไก่เป็นสัตว์ที่เป็นมิตร มีความอยากรู้อยากเห็น และชอบการผจญภัย อีกทั้งยังมีความต้องการที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจเรื่องสวัสดิภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ แม่ไก่จะคอยปกป้องลูกไก่และจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม่ไก่จะมีอารมณ์ร่วมเมื่อลูกไก่รู้สึกเศร้าเสียใจ
 • ไก่จะส่งสัญญาณเตือนกันและกันเมื่อมีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีวิธีสื่อสารกันมากกว่า 30 วิธี
Chicken died

ไก่ที่อยู่ในฟาร์มอุตสาหกรรม

 • แต่ละปี จะมีไก่มากกว่า 72,000 ล้านตัวทั่วโลกถูกเลี้ยงและถูกฆ่าเพื่อนำมาเป็นอาหาร
 • กว่า 2 ใน 3 ของไก่จำนวนดังกล่าวถูกเลี้ยงภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบแออัดในโรงเรือนโดยที่มีไก่หลายพันตัวอาศัยอยู่อย่างเบียดเสียดและไก่แต่ละตัวอยู่ในพื้นที่เล็กกว่ากระดาษขนาด A4
 • ไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมประสบปัญหาด้านสวัสดิภาพทางกายภายที่เป็นอันตราย 3 ประการ ได้แก่ 1) กระดูกอ่อนแอ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความพิการที่เจ็บปวดและปัญหาที่เกี่ยวกับโครงกระดูก 2) การทำงานหนักของหัวใจและปอด และ 3) การบาดเจ็บซึ่งรวมถึงผิวหนังเป็นแผลและไหม้
 • แม่ไก่ไข่มีความเสี่ยงที่จะกระดูกหักเนื่องจากแคลเซียมในร่างกายจะถูกดึงไปใช้ในการผลิตไข่จำนวนมาก
 • นอกจากนั้นยังมีไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มอีกหลายพันล้านตัว โดยมีไก่ที่อยู่ในสหภาพยุโรป จำนวน 350 ล้านตัว
 • ไก่จำนวนมากถูกขังในกรงเกือบตลอดชีวิต
 • แม่ไก่ในกรงไม่สามารถวิ่งได้อย่างอิสระ รวมทั้งไม่สามารถหาอาหารตามพื้น ไม่สามารถคลุกดินคลุกฝุ่น หรือไม่ได้สัมผัสแม้แต่อากาศบริสุทธิ์หรือแสงอาทิตย์
 • แม่ไก่ที่อยู่ในกรงไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติซึ่งทำให้แม่ไก่มีความเครียดและแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติซ้ำๆ (stereotypical)
 • ไก่อาศัยการมองเป็นหลัก และการมองเห็นสีของไก่ถูกพัฒนาและถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ใช้ภายใต้สภาพที่มีแดดจ้า