dolphins swimming in the ocean

ความสำเร็จที่คุณได้ปกป้องสัตว์ในเดือนมีนาคม

ข่าว

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากทั่วโลกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 🙌🏻

plant based meal

🦠 คุณเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะ

ทีมงานอินเดียของเราเป็นเจ้าภาพในการเสวนาภายใต้หัวข้อ ‘Colloquium on State Action Plans on antimicrobial resistance (AMR) in India 2022’ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกสำนักงานประเทศอินเดีย ซึ่งในระหว่างงานเราได้เน้นว่าการเลี้ยงสั้ตว์นั้นเป็นสาเหตุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของวิกฤตเชื้อดื้อยา (AMR) ได้อย่างไร และจำเป็นต้องอยู่ในแผนการอภิปราย “เชื้อดื้อยา” ที่กำลังดำเนินอยู่ในอินเดีย 

plant based meal

🐬 คุณได้ขับเคลื่อนบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของจีนให้เป็นมิตรต่อสัตว์ป่า

บริษัทท่องเที่ยวในจีน QYER.com ยืนยันแล้วว่าแบรนด์การท่องเที่ยวทั้งหมดของพวกเขาจะไม่ส่งเสริมหรือขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้สัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง ซึ่งรวมไปถึงสถานที่และโรงแรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

plant based meal

🐮 คุณเรียกร้องให้นักการเมืองและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมในสวีเดนยุติการความโหดร้ายจากการแยกแม่โคและลูกวัวออกจากกัน

เราเปิดตัวแคมเปญในสวีเดนเพื่อขอให้นักการเมือง ผู้ผลิตนม และผู้ค้า ยุติการพรากแม่โคและลูกวัวออกจากกันอย่างโหดร้าย การกระทำดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ถูกบังคับให้ต้องทำอะไรที่ขัดกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของพวกเขา 

plant based meal

🌽 คุณส่งเสริมระบบอาหารที่ยุติธรรม ยั่งยืน และ มีมนุษยธรรม ในเอเชียใต้

เราเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กร 50x40 ในการประชุมสุดยอดเสมือนจริงภายใต้หัวข้อ ‘Just Protein Transition in Asia: Pathways to COP27 and beyond’สุดยอดการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสในการรวมองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานข้ามระบบโปรตีนในเอเชียเข้าด้วยกัน 

plant based meal

🐘 คุณได้สร้างความตระหนักในแอฟริกาเกี่ยวกับความจำเป็นในการยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่าอย่างทารุณโหดร้าย

ทีมแอฟริกาของเราจัดสัมมนาผ่านเว็บ Trading to Extinction เพื่อเฉลิมฉลองวันสัตว์ป่าโลก โดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่าอย่างทารุณโหดร้าย รวมถึงหารือด้านปัญหาและการดำเนินการที่จำเป็นในการยุติการค้าสัตว์ป่าอย่างถาวร 

plant based meal

🌱 คุณส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่ปราศจากเนื้อสัตว์และนมในเนเธอร์แลนด์

ทีมงานชาวเดนมาร์กของเราร่วมมือกับมูลนิธิ the National Week Without Meat foundation เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนงดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร