องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ต่อกรณีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ต่อกรณีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ต่อกรณีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์โครงการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทย ออกแถลงการณ์ประณามกลุ่มบุคคลในกรณีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โดยระบุว่าการฆ่าเสือดำอย่างโหดร้ายในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งต่อประเทศชาติเราจึงต้องร่วมกันปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2534 ป่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,647 ตารางกิโลเมตร

อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและได้รับการปกป้องโดยไม่อนุญาตให้ล่าสัตว์ใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยปราศจากความละอายใจ

ร่วมกันเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมาย


องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอเรียกร้องให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อบุคคลใดที่ร่วมทารุณกรรมสัตว์

เพื่อเป็นการประกาศว่าประเทศไทยมีการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอให้ประชาชนได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยกันตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายว่าจะไม่มีการอะลุ้มอล่วยต่อผู้กระทำความผิด ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีอิทธิพลมากแค่ไหนก็ตาม