Inflatable dog on a boat in Thailand - World Animal Protection - Animals in disasters

นำเรื่องสัตว์สู่สหประชาชาติ

ข่าว

ภัยพิบัติได้ทำลายและคร่าชีวิตสัตว์หลายล้านตัวในทุกๆปี กว่า 55 ปีที่เราได้ลงไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือสัตว์ และเรายังคงย้ำเตือนให้คณะรัฐบาลมีส่วนในการรับผิดชอบชีวิตสัตว์เหล่านี้

ในเดือนพฤษภาคม 2019 รัฐบาลจากประเทศต่างๆ รวมทั้งนักลงทุน หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆจะเข้าร่วมประชุม ณ กรุงเจนีวา ในงาน  UN Global Platform on Disaster Risk Reduction เพื่อพูดคุยเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

สัตว์ควรจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ แต่เนื่องจากเราไม่สามารถนำสัตว์จริงๆเข้าร่วมการประชุมได้ เราจึงจะนำสัตว์เป่าลมมาเป็นเสมือนผู้แทนของสัตว์จากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แทน

img_25620514_162513_0

สุนัขเป็นตัวแทนสัตว์ประจำประเทศไทย กำลังมุ่งหน้าสู่ประเทศเจนนิวา

ผู้แทนสัตว์เหล่านี้มาจาก 6 ประเทศทั่วโลก (ประเทศอินเดีย บราซิล ไทย สหรัฐอเมริกา เคนย่า และคอสตาริก้า) และจะเป็นตัวแทนของสัตว์หลายล้านตัวที่ต้องการการปกป้องจากภัยพิบัติ พวกมันจะถูกส่งกลับไปยังประเทศที่มาหลังจบการประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเรียกร้องให้รัฐบาลระบุให้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งในแผนการรับมือกับภัยพิบัติ

อย่าลืมสัตว์เหล่านี้

เมื่อเกิดภัยพิบัติ สัตว์ต่างๆ ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากคน: ทั้งการบาดเจ็บ ความหิวโหย ความกระหาย การพลัดถิ่น การเจ็บป่วย และความเครียด เราเข้าปกป้องสัตว์อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดแผ่นดินไหว อุทกภัย ไต้ฝุ่น หรือภัยพิบัติอื่นๆ

เราจัดหาอาหาร น้ำสะอาด การรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือฉุกเฉินอื่นๆที่สัตว์ต้องการ เราอพยพสัตว์ออกจากพื้นที่อันตราย และส่งสัตว์กลับคืนให้เจ้าของที่พลัดพรากจากกัน เจ้าหน้าที่ของเราจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงพื้นที่ภัยพิบัติได้ในไม่กี่วัน

การช่วยเหลือสัตว์คือการช่วยเหลือมนุษย์

เมื่อสัตว์ตายระหว่างการเกิดภัยพิบัติจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาพวกมัน พวกมันเป็นทั้งเพื่อนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ประชากรที่ยากจนที่สุดในโลกกว่า 1 พันล้านคนต้องพึ่งพาสัตว์เพื่อเป็นอาหาร ยานพาหนะ และใช้ในการดำรงชีวิต

การลดความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติ

เช่นเดียวกับการรับมือกับภัยพิบัติ เราทำงานตลอดทั้งปีเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆในการเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่อสัตว์และผู้เลี้ยง

เราสนับสนุนให้รัฐบาล องค์กรนานาชาติ หน่วยงานระดับท้องถิ่น และพันธมิตรต่างๆในระดับประเทศ เพิ่มให้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งในแผนนโยบาย หรือการปฏิบัติงาน โดยเราได้ดำเนินการดังนี้

•         ผลักดัน และเผยแพร่แคมเปญเพื่อให้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งในแผนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

•         จัดการฝึกซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในระดับท้องถิ่น

•         ฝึกฝนองค์กรพันธมิตรในการช่วยเหลือสัตว์และการจัดการภัยพิบัติผ่านการทำเวิร์คช็อปและ PrepVet รวมถึงคอร์สออนไลน์ที่เราได้พัฒนาขึ้น

•         ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับวิธีดูแลสัตว์ของตน

a_cow_in_flood_water_in_mozambique_after_cyclone_idai

A cow in flood water in Mozambique after Cyclone Idai

รัฐบาล: อย่าลืมสัตว์เหล่านี้

รัฐบาลและองค์กรที่รับมือกับภัยพิบัติระดับโลกทราบดีว่าการช่วยปกป้องสัตว์คือการช่วยให้มนุษย์สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้หลังการเกิดภัยพิบัติ

แต่สัตว์กลับไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนและการลงทุนเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติระดับชาติ และความต้องการของสัตว์ไม่ได้รับการสนใจจากหน่วยงานที่มีบทบาทมากนัก

รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องทั้งประชากรและสัตว์ โดยการเพิ่มให้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งในแผนการรับมือกับภัยพิบัติ

สิ่งที่พวกมันต้องการบอกนั้นชัดเจน คือกรุณาอย่าลืมระบุถึงสัตว์ต่างๆในการประชุมเพื่อหาทางลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การวางแผนรับมือ และการลงทุนเกี่ยวกับภัยพิบัติระดับสากล