farm_mod_chicken_1

“ไร่สินประสิทธิ์เกษตรอินทรีย์” ทางเลือกอาหารปลอดภัย เมื่อไหร่ที่เลี้ยงไก่แบบมีสวัสดิภาพ ไก่ก็แข็งแรงและคุณภาพดี

ข่าว

“เรามั่นใจว่าไก่ของเราปลอดภัย ไม่มีการให้ยาปฏิชีวนะ เมื่อไหร่ที่เราเลี้ยงแบบมีสวัสดิภาพสัตว์ ไก่ก็แข็งแรง คุณภาพเนื้อไก่ของเราก็จะดี คนซื้อไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้าง” คุณมด-ทรงพจน์ อ่อนแช่ม เจ้าของไร่สินประสิทธิ์เกษตรอินทรีย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เกริ่นถึงแนวทางการเลี้ยงไก่ของไร่สินประสิทธิ์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย และปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะจากกรมปศุสัตว์ แม้บางครั้งจะต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์อยู่บ้าง แต่สิ่งที่เกษตรกรหนุ่มใหญ่หัวใจอินทรีย์มุ่งมั่นและตั้งใจ ได้บรรลุถึงเป้าหมายในชีวิตแล้ว