Chickens on a farm in Queensland, Australia

KFC ฟาสต์ฟู้ดเจ้าใหญ่ของไทยครองตำเหน่ง “ยอดแย่” ต่อเนื่อง 3 ปี

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เผยรายงานการจัดอันดับการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพไก่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฟาสต์ฟู้ดชั้นนำทั่วโลก (The Pecking Order 2022) รวมถึง KFC ประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ส่อไร้แววใส่ใจสวัสดิภาพไก่และผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ซึ่งผลจัดลำดับ KFC ประเทศไทย ยังครองอันดับ ยอดแย่ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยที่ผ่านมา KFC ประเทศไทยนั้นมีคะแนนอยู่ในระดับ Tier 6 (แย่มาก) ในด้านสวัสดิภาพสัตว์  แต่กลับมีความพยามอย่างหนักในการกล่าวอ้างถึงการทำธุรกิจที่มีความยั่งยืน ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริง  สะท้อนให้เห็นถึงการละเลยที่จะดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์ที่เป็นอาหารอันจะส่งผลต่อชีวิตผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง

TPO TH 2022

รายงาน The pecking order ในปี 2022 นี้ เป็นการจัดอันดับของแบรนด์อาหารฟาสต์ฟู้ดและบริษัทอาหารชั้นนำของโลกและในประเทศไทย 7 บริษัทได้แก่ Burger King, Domino’s,  KFC, McDonald’s, Pizza Hut, Starbucks และ Subway ซึ่งใช้ 2 เกณฑ์หลัก ในการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสวัสดิภาพไก่ในห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์ ได้แก่ ความมุ่งมั่นกับเป้าหมาย และการรายงานผลการดำเนินงานต่อแนวทางการทำงานด้านสวัสดิภาพไก่ ทั้งนี้ข้อมูลสำคัญในรายงานได้สรุปว่าบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดโลกที่ได้ให้คำมั่นต่อการดำเนินงานด้านปรับปรุงสวัสดิภาพไก่ในห่วงโซ่ อุปทานแทบทุกบริษัทมีความล่าช้าในการรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำมั่นที่ประกาศไว้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีหลักฐานน้อยมากหรือไม่มีเลย ที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการตามความมุ่งมั่นนั้นจริง อีกทั้งหลายบริษัทยังมุ่งเพียงแค่การให้คำมั่นในการยกเลิกการใช้กรงขังและระบบการเลี้ยงไก่หลายๆชั้นในโรงเรือน (multi-tier systems) เท่านั้น

“เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่ KFC ประเทศไทย ยักษ์ใหญ่ที่ถือครองตลาดไก่ทอดในประเทศไทยถึง 90% แต่ยังคงเดินหน้าเพิกเฉยและไม่เปิดเผยนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนไม่แสดงความโปร่งใสในการคัดเลือกแหล่ง ที่มาของวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานได้ จนถูกจัดให้อยู่ในอับดับที่แย่ที่สุดของโลก ติดต่อกัน ถึง 3 ปี แต่กลับมุ่งสร้างความ ชอบธรรมและสร้างพื้นที่ให้ตัวเอง โดยการเบี่ยงเบนประเด็นและพูดถึงความยั่งยืนในมิติอื่นๆ ผ่านงาน Sustainability Expo 2022 ซึ่งจัดเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆ โดยไม่มีการพูดถึงความยั่งยืนในมิติที่ เป็นแกนหลัก ของการดำเนินธุรกิจของตน อย่างเช่น ประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานในการผลิต อาหารของตน ทั้งๆ ที่นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ภายใต้ The Better Chicken Commitment ประกาศใช้อยู่แล้วในบริษัทฟาสต์ฟู้ด KFC หลายประเทศในสหภาพยุโรป”

เหมือนดาว คงวรรณรัตน์ ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม กล่าว 

การที่บริษัทต่างๆ เพิกเฉยต่อการดำเนินการใดๆ นอกจากจะยังคงเดินหน้าสร้างปัญหาด้านสวัสดิภาพสัตว์แล้ว ก็ยังทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อมนุษย์อีกด้วย อันเนื่องมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปในการทำฟาร์ม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดปัญหาแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (Superbug) ที่อันตรายมาก การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์จะลดความต้องการการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้เป็นประจำในการป้องกันโรคในหมู่สัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้ภายใต้สภาพที่น่าสลดใจ และจะลดความเสี่ยงต่อการดื้อยาปฏิชีวนะในมนุษย์ได้

Vince Cinches หัวหน้าแคมเปญระดับโลก - สัตว์ในฟาร์มองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพิ่มเติม 

KFC ประเทศไทยต้องยุติกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Greenwashing และนโยบายการสร้างภาพลักษณ์ ที่อวดอ้างเรื่องใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การเปิดตัว Food Truck พลังงานแสงอาทิตย์ แต่กลับเพิกเฉยต่อประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์และระบบอาหารที่ยั่งยืน และสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้บริโภค สัตว์ และโลกของเรา ทั้งที่รู้ว่า ผู้บริโภคไม่ต้องการจ่ายเงินเพื่อความทุกข์ทรมานของสัตว์ และกำลังเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดชอบต่อวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่นำมาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ KFC ประเทศไทย ต้องออกมาแสดงความจริงใจต่อเสียงเรียกร้องของผู้บริโภค โดยแสดงจุดยืนและให้คำมั่นกับผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนว่าไก่ทุกตัวของ KFC ก่อนที่จะถูกนำมาทำเป็นอาหารและขายในร้านของตัวเองนั้น จะต้องมีสวัสดิภาพที่ดีที่ยอมรับได้  

KFC Food Truck

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และผู้บริโภคชาวไทยเชื่อมั่นมาตลอดว่า KFC ประเทศไทย ได้รับรู้ถึงกระแสเรียกร้องของผู้บริโภค ที่มุ่งให้เกิด การประกาศคำมั่นสัญญาสาธารณะภายใต้ Better Chicken Commitment ที่จะสร้างประโยชน์ต่อผู้บริโภค ชาวไทย พร้อมส่งเสริมด้านสวัสดิภาพสัตว์และสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แต่ KFC ประเทศไทย กลับละเลยที่จะตอบ สนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและผู้บริโภคชาวไทย จะติดตามการทำงานของ KFC ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ผ่านการรณรงค์ของเราที่จะเผยแพร่ความจริงที่ถูกปกปิดไว้ พร้อมเรียกร้องให้เกิดการเปิดเผย มาตรฐานทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ KFC ประเทศไทย ภายใต้ Better Chicken Commitment ที่จริงจังและ จริงใจในที่สุด

อ่านรายงาน The pecking order 2022