VIV ASIA 2023

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรียกร้องธุรกิจอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลก ในงาน VIV Asia 2023 เดินหน้ายกระดับสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจัง เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ใน อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน VIV Asia 2023 ครั้งนี้ ที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมล่าสุดใน อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ แต่เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนใหญ่ อย่างเช่น กรงตับสำหรับเลี้ยงไก่และคอกเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซอง ยังล้าหลังในการให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์และสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ ยังคงสร้างความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์

การจัดงาน VIV Asia 2023 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 – 10  มีนาคม พ.ศ. 2566  นี้ อาสาสมัครฮีโร่พิทักษ์สัตว์ ได้สวมชุดสูทพร้อมหน้ากาก  ไก่ และ หมู ถือป้ายข้อความ สวัสดิภาพสัตว์ คือความยั่งยืนในธุรกิจ”  เพื่อเรียกร้องให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่อาหาร ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจัง และชี้ถึงความจำเป็นที่ธุรกิจต่างๆ จะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตสัตว์และผู้บริโภค

VIV ASIA 2023

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของสัตว์ แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่สัตว์ซึ่งเป็นหัวใจหลักในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์กลับถูกเพิกเฉยและปฏิบัติอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม จากสภาพความเป็นอยู่ที่ คับแคบและหดหู่ เหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งกายและใจ ของสัตว์เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมหาศาล เพื่อป้องกันโรคและการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวซึ่งส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา หรือ Superbugs ในฟาร์มและแพร่กระจาย ในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลกที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก โดยจากรายงานล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะเชื้อดื้อยาถึง 1.2 ล้านคนต่อปี

สวัสดิภาพสัตว์ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านจริยธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ Animal welfare is not just an ethical issue, it's a business imperative”

โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกล่าว

"เราเรียกร้อให้ภาคธุรกิจ เร่งให้ความสำคัญด้านสวัสดิภาพสัตว์ในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่มีอยู่ สร้างผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

VIV ASIA 2023

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรียกร้องให้ธุรกิจต่างๆ ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ โดยการยกระดับมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ให้สอดคล้องกับแนวทาง Farm Animals Responsible Minimum Standard (FARMS initative)  เมื่อมีการลงทุนในสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งสอดคล้องต่อแนวทางการสร้างความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน การลงทุนด้านสวัสดิภาพสัตว์ถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ควรถูกให้ความสำคัญ