A pig in an industrial farm

จากโควิด19 สู่เชื้อโรค G4 มฤตยูตัวใหม่ที่ต้องระวัง

ข่าว

วิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ยังไม่ทันจะคลาย เชื้อโรคตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาให้เราได้อกสั่นขวัญหายกันอีกครั้งเมื่อนักวิจัยจากประเทศจีนได้มีการค้นพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า G4 EA H1N1 จากคนงานในฟาร์มอุตสาหกรรมหมูและโรงฆ่าสัตว์ในประเทศจีน ซึ่งมีกลายพันธุ์จากเชื้อโรคไข้หวัดหมูที่เคยระบาดครั้งใหญ่ในประเทศเม็กซิโกเมื่อปี 2009 มีการสันนิษฐานว่าเชื้อนี้อาจทำให้เกิดโรคระบาดครั้งใหม่ได้

เชื้อไวรัสตัวใหม่ที่ว่านี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อว่า Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) หนึ่งในคณะวิจัยจาก Chinese University และ Chinese Center for Disease Control and Prevention ได้กล่าว่า “เชื้อตัวนี้มีคุณสมบัติและความเป็นไปได้สูงมากที่จะสามารถแพร่กระจายไปสู่คน”

เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถเข้าสู่เซลล์ทางเดินหายใจของมนุษย์ นั่นหมายถึง หากเราได้รับฝุ่นละอองที่มีอนุภาพขนาดเล็กมาก หรือเป็นการสัมผัสอย่างใกล้ชิด เราก็จะสามารถรับเชื้อนี้เข้าไปในร่างกาย ซึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรจากเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เรากำลังเผชิญอยู่เลย และที่สำคัญภูมิคุ้มกันของมนุษย์ก็ยังไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ได้ด้วยเช่นกัน

Coronavirus holding the planet earth and harming it

อุบัติครั้งใหม่ของเชื้อโรคสัตว์สู่คน

แม้จะยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่บ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้มีการติดเชื้อจากคนสู่คน แต่ก็ทำให้เราตระหนักได้ถึงความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงหมูและสามารถที่จะติดมาสู่คนได้

Ben Pearson หัวหน้าแคมเปญ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศออสเตรเลีย ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของโรคระบาดที่มาจากสัตว์สู่คนว่า “นี่คือเป็นเหตุผลอีกหนึ่งประการที่เราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติกับสัตว์ ไม่ใช่แค่ด้านความเป็นอยู่ แต่ต้องดูไปถึงเรื่องของสวัสดิภาพของพวกมันด้วย"  

"เราจะเพิกเฉยต่อความเสี่ยงร้ายแรงที่มาจากการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์อย่างเดียวไม่ได้แล้ว ในระบบฟาร์มอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสัตว์มักจะเป็นแหล่งของการบ่มเพาะเชื้อโรคชั้นดี  ซึ่งเชื้อบางตัวก็มีผลต่อมนุษย์ อย่างน้อยกว่า 60% ของการติดเชื้อก็มาจากสัตว์เกือบทั้งสิ้น และการระบาดก็ไม่มีทางที่จะหมดไป"

pig in cage

"ในทุกๆ ปี สัตว์กว่า 50 ล้านตัวถูกเลี้ยงจากฟาร์มอุตสาหกรรมทั่วโลก ทำให้พวกมันต้องทนทุกข์อยู่กับการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระหรือ ไม่สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติ และยังต้องอยู่ในที่แคบๆ ส่งผลให้เกิดความเครียด ซึ่งจะนำมาสู่การระบาดของโรคได้” Ben กล่าว 

นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องคิดทบทวนในเรื่องระบบอาหารกันอีกครั้ง ถ้ายังต้องการที่จะหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดในอนาคต เราสามารถเศึกษาและปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อความปลอดภัยได้ด้วยตัวเราเอง

ถึงเวลาต้องดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจัง

แม้ว่าในประเทศไทยยังไม่มีการรายงานของการพบเชื้อไวรัสชนิดนี้ในฟาร์มหมู แต่การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มจะต้องเป็นวาระสำคัญในการพิจารณาและใส่ใจให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เรายังต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสเกิดใหม่ที่ยังไม่มีวิธีการรักษา

โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์ประเทศไทย กล่าวว่า “แน่นอนว่าเราไม่อยากให้เกิดโรคระบาดซ้ำซ้อน เพราะมันสร้างผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์ทั่วโลก ไวรัสชนิดใหม่นี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่า ถ้าเรายังไม่เอาหลักการสวัสดิภาพสัตว์มาเป็นหัวใจของการทำปศุสัตว์ ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดโรคระบาดใหม่ๆได้อีกแน่นอน ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องช่วยกันเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มอย่างมีสวัสดิภาพ”

ร่วมลงชื่อกับเราเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะนำทุกเสียงเรียกร้องของท่านไปสื่อสารต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การเลี้ยงหมูด้วยใจ (Raise Pigs Right)

เราจะเพิกเฉยต่อความเสี่ยงร้ายแรงที่มาจากการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์อย่างเดียวไม่ได้แล้ว