Dog at vaccination drive in Kenya - World Animal Protection - Better Lives For Dogs

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมกับ WSAVA เดินหน้าปกป้องชีวิตสุนัขในชุมชน

ข่าว

สัตวแพทย์กว่า 200,000 รายจากสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลกหรือ World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) เข้าร่วมโครงการ Life’s Better with Dogs พร้อมเดินหน้าอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า (PrepVet) เพื่อให้แน่ใจว่า สุนัขจะไม่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวจากการถูกทำร้าย และปลอดจากเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้ง ยังช่วยให้สมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลกสามารถส่งทีมปฏิบัติการดูแลสัตว์เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือยามฉุกเฉินได้ง่ายขึ้น

สมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลกยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางปฏิบัติระดับสากลสำหรับงานด้านสัตวแพทย์ อาทิ การจัดการความเจ็บปวด การจัดการโภชนาการสัตว์ การฉีดวัคซีน และประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการดูแลสัตว์เลี้ยง

สุนัขหลายตัวยังคงเจ็บปวดทรมาน

ในทุก ๆ ปี มีสุนัขมากกว่า 10 ล้านตัวทั่วโลกถูกทำร้ายด้วยหลายวิธี อาทิ การวางยาพิษ ปาหินใส่ ฆ่าหรือทำร้ายด้วยกระแสไฟฟ้า เพียงเพราะยังมีคนคิดว่า การฆ่าพวกเขาจะช่วยหยุดการระบาดของโรคพิษสุขนัขบ้าลงได้คร่าชีวิตผู้คนมากถึง 59,000 รายในแต่ละปี

การจำกัดจำนวนประชากรสุนัขไม่ช่วยหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า แต่หากสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมัน และหากเรามีวิธีการจัดการกับประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมต่างหากที่จะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบจากโรคพิษสุนับบ้าลงได้

Our campaign manager Dr. Emily Mudoga with a dog at a rabies vaccination drive - World Animal Protection - Better Lives For Dogs

ดร.เอมิลี่ มูโดกา (Dr. Emily Mudoga) ผู้จัดการโครงการ Life’s Better with Dogs กับน้องหมาระหว่างลงปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศเคนย่า

ความร่วมมือระหว่างเรากับสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลกจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสวัสดิภาพของสุนัขจรจัด สุนัขในชุมชน สุนัขเลี้ยงในบ้าน หรือสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น ๆ

 

รวมพลังยกระดับสวัสดิภาพสัตว์

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดให้บทบาทของสัตวแพทย์มีส่วนสำคัญมากที่สุดในการจัดการจำนวนประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม พร้อมทั้งควบคุมและรักษาโรคพิษสุนัยบ้า

เราจะทำการส่งสัตวแพทย์ออกไปอยู่ทั่วทุกมุมโลก และจะไม่หยุดทำงานเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างสุนัขและชุมชนท้องถิ่น และได้เห็นชีวิตสุนัขเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวทางปฏิบัติสำหรับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์ของสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลกมาปรับใช้ และพร้อมจะเข้าร่วมงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนบทบาทของสัตวแพทย์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ เช่น งาน WSAVA World Congress

ดร. เชน ไรอัน (Dr. Shane Ryan) ประธานสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดสัตว์เล็กโลก  กล่าวว่า “การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งที่ 2 นี้ มุ่งเน้นการขยายความร่วมมือกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเพื่อยกระดับบทบาทของสัตวแพทย์ในการจัดการประชากรสุนัข และควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางเรารวมถึง One Health Committee กำลังให้ความสนใจอยู่เป็นอย่างมาก”

“ทางเราดีใจที่มีโอกาสได้ขยายคุวามร่วมมือกันต่อ เราพร้อมจะทำงานเคียงข้างทีมเจ้าหน้าที่จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และจะใช้ทรัพยากรองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ในขณะที่คุณปานกัจ เค ซี (Pankaj KC) ผู้อำนวยการโครงการสุนัขในชุมชนกล่าวว่า “สุนัขถูกมองว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มานาน แต่สุนัขจำนวนมากทั่วโลกกลับยังต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัวจากการถูกทำร้าย หรือการถูกกำจัดทิ้งอย่างโหดร้ายทารุณ”

"ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเรากับสมาคมสัตวแพทย์สัตว์เล็กโลกนั้นแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เราจะร่วมกันปกป้องชีวิตของสุนัขและชุมชนท้องถิ่น โดยการทำให้ชุมชนกับสุนัขอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

“เราจะร่วมกันปกป้องชีวิตของสุนัขและชุมชนท้องถิ่น โดยการทำให้ชุมชนกับสุนัขอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย”

เราจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สุนัขและคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข