WINE_TH

รักช้าง เลิกท่องเที่ยวแบบทำร้ายช้าง

ข่าว

เมื่อวิกฤติโควิด-19 ผ่านพ้นไป เราหวังว่ามันจะเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสัตว์ป่ามากขึ้น โดยในโอกาส ‘วันช้างโลก’ ปีนี้ เราขอเชิญชวนให้ทุกคนเลิกขี่ช้าง ดูโชว์ช้าง และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่นๆ ที่เป็นการทำร้ายช้าง แล้วหันมาศึกษาช้างในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติหรือปางช้างที่ได้มาตรฐานด้านสวัสดิภาพแทน