World Animal Protection

WSPA ประกาศแผนให้ความช่วยเหลือสัตว์นับหมื่นชีวิตในญี่ปุ่น

ข่าว

WSPA ประเมินงบประมาณที่จะต้องใช้ในการช่วยเหลือครั้งนี้มีเป็นจำนวน 150,000 เหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนทีมงานตอบสนองภัยพิบัติต่อสัตว์ (Animal Disaster Response Team; ADRT) ซึ่งเป็นการรวมตัวของหลายกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ รวมถึงสมาชิกของ WSPA

 WSPA ประกาศแผนให้ความช่วยเหลือสัตว์นับหมื่นชีวิตในญี่ปุ่น

WSPA ประเมินงบประมาณที่จะต้องใช้ในการช่วยเหลือครั้งนี้มีเป็นจำนวน 150,000 เหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนทีมงานตอบสนองภัยพิบัติต่อสัตว์ (Animal Disaster Response Team; ADRT) ซึ่งเป็นการรวมตัวของหลายกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ รวมถึงสมาชิกของ WSPA เช่น สมาคมสวัสดิภาพสัตว์ญี่ปุ่น (Japan Animal Welfare Society; JAWS) ซี่งการสนับสนุนในครั้งนี้จะทำให้ ADRT สามารถช่วยเหลือและฟื้นฟูผลพวงของแผ่นดินไหวและสึนามิได้

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ญี่ปุ่น

ตั้งเเต่ WSPA ได้เริ่มลงพื้นที่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม เราพบว่า มีประชาชนประมาณ 350,000 คนพักอาศัยในศูนย์หนีภัย ประมาณการณ์ว่า 7-10% ของประชาชนในศูนย์ได้นำพาสัตว์เลี้ยงของเขามาอาศัยอยู่ด้วย

การสำรวจยังให้ข้อมูลอีกว่า สัตว์มากกว่า 30,000 ตัว จำเป็นต้องได้รับที่พักพิงโดยด่วน

Continuing care for Japanese families’ pets

“Lindsay Fyffe ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการประสานงานและจัดการด้านภัยพิบัติของ WSPA ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “ครอบครัวชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก พยายามให้การดูแลและปกป้องสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของเขาที่ได้รับผลพวงจากภัยพิบัติ ซึ่งสิ่งนี้ได้สร้างความท้าทายอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นในการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ครอบครัวผู้อพยพหนีภัยพิบัติที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว ทีมจัดการภัยพิบัติได้พยายามอย่างหนักเพื่อดูแลสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ชุมชนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากเช่นนี้ WSPA จะยังคงสนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญทั้งด้านงบประมาณและการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์”

ความรุนแรงจากมหันตภัยจะยาวนานไปกว่าสามเดือน WSPA จึงได้ทุ่มเทอย่างมากในการจัดตั้งที่พักฟื้นชั่วคราวจำนวน 30 แห่งแก่สุนัขและแมวซึ่งติดตามครอบครัวผู้อพยพหนีภัยพิบัติ ทีมงานตอบสนองภัยพิบัติต่อสัตว์ ได้ดำเนินการจัดหาอาหารและน้ำดื่มแก่สัตว์เหล่านั้น

Supporting local efforts

ทีมจัดการด้านภัยพิบัติของ WSPA จะสนับสนุน ADART และสัตวเเพทย์ในพื้นที่เพื่อจัดส่งยาเเละอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับสัตวืที่ได้รับผลจากภัยพิบัติ

ยังคงมีความไม่แน่ชัดถึงสถานการณ์ในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งได้รับผลจากการแผ่กระจายของกัมมันตภาพรังสี ทำให้พื้นที่ในรัศมี 30 กิโลเมตร โดยรอบถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ต้องอพยพหนีภัย WSPA มีความกังวลเกี่ยวกับผลพวงที่เกิดขึ้นกับสัตว์ในปศุสัตว์และสัตว์ปีก ซึ่งถูกทิ้งไว้เนื่องจากการอพยพอย่างเร่งด่วน โดยจำนวนของสัตว์เหล่านั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด ขณะที่ปริมาณกัมมันตภาพรังสีอยู่ในระดับสูงมากเกินกว่าที่ทีมงานและกลุ่มให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นั้นได้ สัตว์เหล่านี้อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่ออันตรายจากกัมมันตภาพรังสี การสูญเสียน้ำ การขาดอาหาร รวมถึงโรคต่างๆ และภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำเกินไป

ติดตามสถานการณ์ล่าสุด บล็อกสัตว์ในภัยพิบัติ

More about