World Animal Protection

World Animal Day : สัตว์ป่าควรอยู่ในป่า

ข่าว

เราริเริ่มโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และช่วยเหลือสัตว์ป่าให้ได้อยู่ในถิ่นที่พวกมันควรอาศัยอยู่ พร้อมกัน

สัตว์ป่าทั่วโลกมักถูกจับออกมาจากถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน หรือถูกเพาะพันธุ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจบันเทิงและการท่องเที่ยว

พวกมันถูกพรากมาจากอกแม่ ถูกบังคับอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อนำมาฝึกใช้ในการแสดงหรือทำกิจกรรมร่วมกับมนุษย์ พวกมันต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่แสนคับแคบ ไม่มีสิทธิเรียกร้องความต้องการได้ มันมีชีวิตอยู่เพื่อความบันเทิงของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ชีวิตของสัตว์ป่าตามธรรมชาติ

คนไทยประมาณ 88% เห็นด้วยว่าสัตว์ป่าควรอยู่ในป่า แต่กระนั้นก็ตาม ช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่เป็นที่รักของคนไทยกลับถูกนำมาใช้เพื่อความบันเทิงในธุรกิจท่องเที่ยว

สุภาภรณ์ ลาสต์ ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประจำปรถะเทศไทย กล่าวว่า “ช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาด และเป็นสัตว์สังคม ซึ่งพวกมันจะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้เมื่ออยู่ในป่าเท่านั้น จึงนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้า นักท่องเที่ยวที่รักช้าง และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ กลับเป็นผู้สนับสนุนการทรมานสัตว์โดยไม่รู้ตัว เพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขและสุขภาพดี หากพวกมันถูกพันธนาการ”

ในความเป็นจริง นักท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ได้ตระหนักว่า ประสบการณ์ครั้งหนุ่งในชีวิตของพวกเขานั้น หมายถึงความทุกข์ทรมานชั่วชีวิตของสัตว์ป่าที่ถูกนำมาใช้เพื่อความบันเทิงในธุรกิจท่องเที่ยว

เนื่องในโอกาสวันที่ 4 ตุลาคม นี้ เป็นวัน World Animal Day เราจะเริ่มโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และช่วยเหลือสัตว์ป่าให้ได้อยู่ในถิ่นที่พวกมันควรอาศัยอยู่ พร้อมกันทั่วโลก

เราได้จัดทำ คู่มือท่องเที่ยววันหยุดอย่างเป็นมิตรกับสัตว์ เพื่อช่วยให้คุณได้รับทราบถึงข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยี่ยมชมสัตว์ในช่วงวันหยุดพักผ่อน ไม่ว่าจะท่องเที่ยวในประเทศหรือในต่างประเทศ