World Animal Protection

ตัวนิ่ม 150 ตัว ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความโหดร้ายจากการนำไปใช้เป็นยาแผนโบราณ

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้รับแจ้งถึงการเข้าจับกุมสัตว์ป่าครั้งใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ไทยในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันตัวนิ่มแห่งโลก

เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้สกัดจับการลักลอบขนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองจากประเทศพม่าเพื่อส่งต่อไปยังประเทศจีนผ่านทาง- ประเทศไทย และสามารถยึดของกลางเป็นตัวนิ่มได้จำนวน 150 ตัว ซึ่งนับเป็นการจับกุมและยึดตัวนิ่มมีชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 3 ล้านบาท (หรือราวๆ 59,000 ปอนด์)

กระบวนการค้าตัวนิ่มนั้นจะให้ความสำคัญกับขนาดของรูปร่างเป็นหลัก เนื่องจากเชื่อว่าขนาดมีผลต่อสรรพคุณ และประโยชน์ทางยาตามตำราแพทย์จีนแผนโบราณ และถึงแม้ในความเป็นจริงจะยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดๆ ที่ออกมาสนับสนุนความเชื่อเหล่านี้ ปัจจุบันตัวนิ่มนับหมื่นตัวก็ยังคงถูกตามล่าอย่างโหดร้ายเพื่อนำมาซื้อขายอย่างผิดกฎหมายต่อไป

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อยกระดับการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ป่าที่ถูกยึดเป็นของกลางจากการจับกุมการลัก-ลอบค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย โดยทีมงานขององค์กรฯ ได้คอยช่วยเหลือหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานภาคีอื่นๆ ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่างๆ

คุณสุภาภรณ์ ลาสต์ ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประจำประเทศไทยกล่าวว่า "ตัวนิ่มนั้นสมควรที่จะได้อาศัยอยู่ในป่า ไม่ใช่อยู่ในตัวยา การลักลอบค้าสัตว์ป่าที่แสนมหัศจรรย์ชนิดนี้จึงนับเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความอยู่รอดของพวกมัน เราจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายตัวนิ่มมีชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครั้งนี้ และการปฏิบัติงานเช่นนี้จะช่วยนำไปสู่การลดจำนวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างโหดร้ายได้ในที่สุด”

"องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้สัตว์ป่าได้อาศัยอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่ๆ พวกเขาสมควรอยู่ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนโครงการบูรณาการด้านต่างๆ ซึ่งจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลสัตว์ป่า- ที่ถูกยึดเป็นของกลางระหว่างการดำเนินคดี เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ ให้ความคุ้มครองและดูแลเหยื่อของการค้าสัตว์ป่า- อย่างผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างที่ดีที่สุด"

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังคงทำงานเพื่อปกป้องสัตว์จากการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายและคุ้มครองให้สัตว์ป่าได้อยู่ในป่าที่ๆ พวกเขาสมควรอยู่ เรายังได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อตีแผ่ความโหดร้ายของอุตสาหกรรมการค้าดีหมีในประเทศจีน เกาหลี และเวียดนาม เพื่อสร้างการตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบ และเผยให้เห็นว่าการค้าขายสัตว์ป่าเพื่อนำมาใช้เป็นยาแผนโบราณนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น”

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอสัมภาษณ์ได้ที่:info@worldanimalprotection.or.th