Life's better with dogs

มอบวัคซีน 11,500 เข็ม ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดทั่วประเทศ

ข่าว

กิจกรรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สามซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ Life's better with dogs ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านกิจกรรมสื่อโซเชียล “1 รายชื่อ 1 วัคซีน” และได้มีการรวบรวมวัคซีนทั้งหมดเป็นจำนวน 11,500 เข็มเพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจุบันมีหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาด แต่ละปีมีสุนัชทั่วโลกกว่า  10 ล้านตัวถูกวางยาและถูกฆ่า  เพียงเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอาจมีสาเหตุจากขาดเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงสุนัขและแมว

mother_dog_and_puppies_in_box_rs

 

น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ. ชัยวัตน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบวัคซีน

โดย น.สพ.สรวิศ ได้มีความเห็นว่า “ในนามของกรมปศุสัตว์รู้สึกยินดีมาก ที่องกรค์พิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เห็นความสำคัญของสัตว์ ที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมือในทุกมิติกับทางองค์กรในการช่วยเหลือสัตว์มาหลายครั้ง สำหรับครั้งนี้ มีการมอบคู่มือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  10,000 เล่ม รวมถึงวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวน 11,500 เข็ม

เพราะในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตกว่า 60 ราย แต่ในปีที่ผ่านมาก็ลดลงมาเรื่อยๆ เห็นได้ว่าการดำเนินงานของเราดีขึ้น ในปีนี้ เราได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในเดือนกันยายนปีนี้โดยเฉพาะเรื่องการให้วัคซีน ผ่าตัดทำหมัน และคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของเรามากที่สุด ผลงานของเราก็ได้ช่วยเหลือสัตว์ค่อนข้างเยอะรวมถึงเรื่องกฎหมายพรบ. สัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ เช่น มีการเพาะเลี้ยงสุนัขแมว ปางช้าง พร้อมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ถ้าเป็นทารุณก็จะเห็นชัดได้อยู่ แต่ถ้าเรื่องสัวสดิภาพก็ต้องใช้กฎหมาย ซึ่งจะมีเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้”

 

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ให้ข้อมูลในโครงการนี้ว่า

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกของเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง หากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดสามปีที่ผ่านมา องค์กรฯได้มอบวัคซีนไปแล้ว  25,000 เข็ม โดยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้สัตว์ในชุมชน ปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งส่ผลกระทบต่อคนโดยตรง เราช่วยเหลือและทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่อาจนำไปสู่การฆ่าสัตว์หรือทารุณสัตว์อย่างไม่จำเป็น และเรามีกลุ่มผู้ใช้สื่อโซเชียลมาร่วมกิจกรรม ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี”

 

หากเราร่วมมือกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไป