Baby Elephants | World Animal Protection

CITES: ห้ามการส่งลูกช้างแอฟริกันเข้าสู่สวนสัตว์และคณะละครสัตว์

ข่าว

ชัยชนะของลูกช้าง! การลงคะแนนเสียงครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของลูกช้างพ้นจากความทุกข์ทรมานในสวนสัตว์และคณะละครสัตว์ที่แตกต่างจากบ้านของพวกมันอย่างสิ้นเชิง

เกี่ยวกับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจากประเทศภาคีได้ร่วมประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีมติห้ามไม่ให้มีการล่าช้างป่าแอฟริกันอย่างทารุณโหดร้ายจากประเทศซิมบับเว บอตสวานา แอฟริกาใต้ และนามิเบีย เพื่อส่งออกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงและสวนสัตว์ต่างๆ

โดยมีประเทศที่ลงนามเห็นชอบ 46 ประเทศ คัดค้าน 18 ประเทศ และงดออกเสียง 19 ประเทศ การลงมติครั้งนี้ทำให้ข้อเสนอ 2 ใน 3 นั้นผ่านการอนุมัติ ทำให้ยังเหลือข้อเสนอให้ปกป้องลูกช้างจากชีวิตที่ทุกข์ทรมานที่เรายังต้องต่อสู่ต่อไป

และในวันนี้ ข้อเสนอนี้ได้ผ่านการเห็นชอบแล้ว (วันอังคารที่ 27)

1008046

แม่ช้างแอฟริกันและลูกช้าง ประเทศเคนย่า เครดิตภาพ:  Emma Chapman/Scott Liffen

ในการประชุมไซเตสเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม มีการหารือในประเด็นใดบ้าง?

ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ลงคะแนนเสียงคัดค้าน ในขณะที่สหภาพยุโรปยืนยันที่จะไม่รับข้อเสนอนี้  ประเทศที่ลงความเห็นคัดค้านมีความพยายามที่จะยุติการลงมติก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ซึ่งหากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป ตัดสินใจที่จะไม่สนับสนุนข้อเสนอนี้ก็จะทำให้ลูกช้างในซิมบับเวต้องถูกพรากจากแม่และมีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานตลอดไป

ผลการลงมติเป็นอย่างไร?

ผลการลงคะแนนเสียงครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้รับการยืนยันอีกครั้ง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากผู้แทนจากสหภาพยุโรปในวันที่ 27 สิงหาคม แต่ก็ยังสามารถช่วยให้ลูกช้างพ้นจากความทุกข์ทรมานในสวนสัตว์และคณะละครสัตว์ที่แตกต่างจากบ้านของพวกมันอย่างสิ้นเชิงได้

โครงการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ปลอดภัยในป่าภายในขอบเขตของแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาตินั้นควรได้รับการพิจารณาให้เป็นสถานที่เดียวที่ “เหมาะสมและยอมรับได้” สำหรับช้างป่าเหล่านี้

จากการลงมติครั้งนี้ มีประเทศภาคีที่เห็นชอบ 87 ประเทศ คัดค้าน 29 ประเทศ และงดออกเสียง 25 ประเทศ ทำให้ข้อเสนอนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนมากกว่า 2/3 ของจำนวนทั้งหมด

1016121

ช้างถูกฝึกให้ทำตามคำสั่ง

มีประเด็นด้านสวัสดิภาพอะไรบ้างและเกี่ยวของกับการทำงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกอย่างไร?

ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซิมบับเวได้ขายช้างให้แก่ประเทศจีนแล้วกว่า 90 ตัว หลังจากที่ล่าพวกมันออกมาจากป่า ช้างพวกนี้จะถูกขังอยู่ในกรงแคบๆในแอฟริกา ถูกตีและเตะต่อยบ่อยครั้ง หลังจากนั้นพวกมันจะถูกส่งไปยังประเทศจีนโดยใส่ในตู้คาร์โก้ของสายการบิน เพื่อไปขังไว้ในสวนสัตว์ขนาดใหญ่หรือสวนซาฟารี ความเครียดจากการเดินทาง การถูกพรากจากครอบครัวตลอดชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในที่สถานที่เลี้ยงต่างถิ่นทำให้พวกมันได้รับความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรง ในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าช้างพวกนี้ถูกส่งมาเพื่อใช้ทำการแสดงหรือให้บริการขี่ช้าง แต่ในสวนซาฟารีบางแห่งในประเทศจีนนั้นกลับมีการเปิดการแสดงละครสัตว์ที่มีการแสดงของเสือ หมี และโลมาอย่างทารุณ

คุณ Cassandra Koenen, หัวหน้าทีม สัตว์ป่า ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า:

“นับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกช้างจำนวนมากไปตลอดกาล เราขอชื่นชมให้กับประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีไซเตส ที่ได้มีมติให้ปกป้องช้างเหล่านี้”

“โลกรู้สึกสะเทือนใจกับภาพและวิดีโอที่ลูกช้างแอฟริกันเหล่านี้ถูกล่าและพรากจากครอบครัวในป่า เพื่อส่งไปอยู่ในสวนสัตว์ทั่วโลก”

“ช้างทนทุกข์ทรมานมามากพอแล้ว และพวกมันสมควรมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่ากับการมีชีวิต ช้างหลายตัวถูกล่าจากป่ามาขังกรง ถูกฝึกฝนอย่างโหดร้ายเพื่อให้พวกมันเชื่องพอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือทำการแสดง เราไม่ควรสร้างความเครียดระยะยาวให้กับมันด้วยการขนส่งพวกมันข้ามโลก ไปอยู่ในบ้านที่ไม่เหมาะสมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สัตว์เหล่านี้ควรมีชีวิตอยู่ในป่า”

เราขอชื่นชมให้กับประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีไซเตส ที่ได้มีมติให้ปกป้องช้างเหล่านี้ ช้างทนทุกข์ทรมานมามากพอแล้ว และพวกมันสมควรมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่ากับการมีชีวิต