A wild smooth coated otter

CITES ให้คำมั่นที่จะปกป้องนากจากการค้าสัตว์แปลกที่ทารุณโหดร้าย

ข่าว

ในการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์วานนี้ ได้มีการลงมติยอมรับข้อเสนอในการเพิ่มการปกป้องนากเอเชียเล็กเล็บสั้นและนากใหญ่ขนเรียบ จากการค้าสัตว์แปลกอย่างผิดกฎหมายที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่สัตว์

ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชีแดงไอยูซีเอ็นว่าเป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

คุณ Cassandra Koenen, หัวหน้าทีม สัตว์ป่า ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า:

 “นากควรมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่ากับการมีชีวิต การตัดสินใจของไซเตสในครั้งนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญในการปกป้องนากจากความทุกข์ทรมานจากอาชญากรที่ค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย”

“ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความนิยมเลี้ยงนากเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงเป็นการทำทารุนกรรมสัตว์แต่ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายได้อีกด้วย นอกจากนี้เทรนด์นี้ยังทำให้นากตกอยู่ในความเสี่ยง”     

“จำนวนการโพสที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสื่อโซเชียลทำให้ความต้องการเลี้ยงนากเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลให้เกิดการล่าอย่างผิดกฎหมาย การค้าผิดกฎหมาย การเพาะพันธุ์โดยปราศจากการควบคุม ซึ่งรวมถึงลูกนากเล็กๆเช่นกัน”

“การบรรจุสายพันธุ์ในบัญชีชนิดพันธุ์หมายเลข 1 จะทำให้สายพันธุ์ของนากได้รับการปกป้องจากหน่วยงานต่างๆ รวบทั้งมีการควบคุมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น”

การสำรวจโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบล่า ค้าสัตว์ป่า และหลักฐานในการจับลูกนากจากป่ามาแอบอ้างว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในในศูนย์เพาะพันธุ์ทั่วประเทศญี่ปุ่น ไทย และอินโดนีเซีย เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

      

1022088

ความต้องการที่แสนทารุณ

ความต้องการตัวนากที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเกิดจากผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์และคาเฟ่ตัวนากในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้เกิดความต้องการเลี้ยงนากเป็นสัตว์เลี้ยง

สวัสดิภาพของสัตว์ป่าในคาเฟ่เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความบันเทิงของลูกค้า ซึ่งจะได้ยินนากร้องครวญคราง และทำเสียงที่แสดงถึงความทุกข์เมื่อลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับพวกมัน

นากบางตัวจะถูกขังอย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากแสงธรรมชาติ นากบางตัวจะมีพฤติกรรมกัดเล็บตัวเองจากการถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจ บางตัวจะถูกขังในสภาพที่เลวร้ายเช่นในกรงเล็กๆ ที่ไม่มีน้ำสะอาด

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังได้เรียกร้องให้ประชาชนเลิกซื้อ ครอบครอง หรือเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง ชีวิตที่ถูกกักขังนั้นแตกต่างจากชีวิตในป่าอย่างสิ้นเชิง สัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยง พวกมันสมควรมีชีวิตอยู่ในป่า

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความเคลื่อนไหวเพื่อช่วยยุติความทารุณโหดร้ายจากการค้าสัตว์แปลกเป็นสัตว์เลี้ยง

นากสมควรที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ และการตัดสินใจของ CITES เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องว่าจะยกระดับมาตรฐานความคุ้มครองนากจากอุตสาหกรรมการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฏหมาย