A bear suffering on a bear bile farm - World Animal Protection

อุตสาหกรรมการค้าดีหมีที่โหดร้ายกำลังเฟื่องฟู แม้เสี่ยงต่อการนำไปสู่การระบาดครั้งใหญ่

ข่าว

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้อยู่กับการระบาดของโควิด-19 อีกหนึ่งในความโหดร้ายที่กำลังเกิดขึ้นและอาจนำไปสู่การระบาดครั้งใหญ่ได้อีก นั่นก็คือ การแสวงหาผลประโยชน์จากการทำฟาร์มหมีเพื่อการแพทย์แผนโบราณและการค้าน้ำดีหมี

ดีหมีคือปัญหา ไม่ใช่ยารักษาอย่างที่คิด

เราได้รวบรวมรายงานเกี่ยวกับ วิธีการรักษาที่อยู่บนความทรมานของสัตว์ และประเด็นที่น่าหดหู่ใจภายในรายงานฉบับนี้คือ รัฐบาลจีนแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีหมีควบคู่ไปกับยาแผนโบราณเพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือสัตว์ป่าอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำมาสู่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ และเรากำลังพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลจีนลบยาที่มีส่วนผสมของดีหมีออกจากรายการแนะนำสินค้าอย่างถาวร

A bear cub on a farm in Vietnam - photo by our partners Education for Nature Vietnam

A bear cub on a farm in Vietnam - photo by our partners Education for Nature Vietnam

ภัยคุกคามต่อสัตว์และมนุษย์

ขณะนี้มีหมีประมาณ 24,000 ตัวถูกเลี้ยงไว้ในอุตสาหกรรมฟาร์มผลิตดีหมีเพื่อที่จะผลิตเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายทั่วเอเชีย ทั้งใน จีน เวียดนาม พม่า ลาว และเกาหลีใต้

นี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภัยอันตรายใกล้ตัว เนื่องจาก 60% ของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน และ 70% ของจำนวนนี้ ติดมาจากสัตว์ป่า ซึ่งโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี

ชีวิตแห่งความทุกข์ทรมานของหมี

ดีหมีนั้นเป็นสินค้าที่ได้มาจากความทุกข์ทรมานของหมีจากการกระทำที่โหดร้ายและรุนแรงของมนุษย์ นับเป็นที่สุดของการทารุณกรรมสัตว์ที่ไม่น่าให้อภัย หมีที่มีชีวิตอยู่ในฟาร์มนั้นต้องเผชิญกับความทรมานสารพัดรูปแบบ ทั้งกรงที่คับแคบและแออัดซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคชั้นดี รวมไปถึงวิธีการดูดน้ำดีจากตัวหมี

หมีเหล่านี้ถูกเจาะท้องเพื่อดูดน้ำดีอยู่เป็นประจำโดยน้ำดีนั้นถูกดูดออกจากช่องท้องโดยมีท่อโลหะเป็นตัวส่งผ่าน กระบวนการแห่งความทรมานเช่นนี้ทำให้หมีต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจไปตลอดชีวิต

มาร่วมมือกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

DR Jan Schmidt-Burbach ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยสัตว์ป่าและสวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลก กล่าวว่า “การแสวงหาผลประโยชน์จากหมีและสัตว์ป่าอื่นๆในรูปแบบอุตสาหกรรมนั้นมีความโหดร้ายและทารุณมาก มันต้องถูกยุติลงโดยการห้ามค้าสัตว์ป่าอย่างครอบคลุมและถาวร รวมไปถึงการปิดฟาร์มดีหมีและฟาร์มค้าสัตว์ป่าอื่นๆ

การนำสัตว์ป่ามาใช้เป็นส่วนผสมของการทำยานั้นโหดร้ายและยังมีความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคระบาดได้อีก ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้ส่วนผสมของพืชสมุนไพรแทนการใช้สัตว์เหล่านั้นได้”

Bear on a farm in Vietnam with fur loss, possible due to stress - photo by Tim Gerard Baker for World Animal Protection

Bear on a farm in Vietnam with fur loss, possible due to stress - photo by Tim Gerard Baker for World Animal Protection

ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกให้หมดไปอย่างถาวร

จากการอัพเดตล่าสุดจีนและเวียดนามได้ถูกประณามและขอให้มีการยกเลิกการนำสัตว์ป่ามาแสวงหาผลประโยชน์เพื่อบริโภค  รวมไปถึง การนำสัตว์ป่ามาเป็นส่วนผสมในตำรับยาสมุนไพร ซึ่งได้แก่ หมี เสือ และตัวนิ่ม .

เราขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลจีน ยกเลิกการใช้ดีหมีในส่วนผสมของตำรับยาสมุนไพร และขอให้ใช้ส่วนผสมของพืชสมุนไพรแทนที่ เพื่อรักษาอาการข้างเคียงที่มาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการขับเคลื่อนในระดับโลก เรากำลังเรียกร้องให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (G20) รวมตัวกันเพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกให้หมดไปอย่างถาวร

การปฏิบัติต่อหมีและสัตว์ป่าอื่นๆด้วยการกระทำที่รุนแรงซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจของสัตว์เหล่านั้นถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ที่โหดร้ายและที่ไม่น่าให้อภัย