Disaster animal องค์กรฯ กำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ช่วยเหลือสัตว์ประสบภัยน้ำท่วม สกลนคร

ข่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ลงพื้นที่ประสบภัยในเขตจังหวัดสกลนคร ซึ่งนับเป็นอุทกภัยที่หนักที่สุดในรอบ 30 ปี โดยร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และอาสาสมัครปศุสัตว์เข้าช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2560

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก นำทีมโดยนายสัตวแพทย์ณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม ผู้จัดการด้านการจัดการภัยพิบัติฉุกเฉิน และทีมลงพื้นที่พร้อมเข้าประชุมกับปศุสัตว์เพื่อรับทราบสถานการณ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัย

ในเบื้องต้นองค์กรฯเตรียมมอบอาหารสัตว์ ประกอบด้วย อาหารหมัก (Silage) 120 ตัน (120,000 กิโลกรัม)สำหรับสัตว์ประเภทมีกีบ ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงมาช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อาหารหมักนั้นแบ่งเป็นก้อนๆละ 25 กิโลกรัม  และฟางแห้งอัดก้อน จำนวน 40 ตัน (40,000 กิโลกรัม) ให้กับปศุสัตว์จังหวัด เพื่อนำไปมอบต่อให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีอาหารสุนัขและแมวอีก 100  กิโลกรัม องค์กรฯคาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยเหลือปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ตัวเกษตรกรจำนวนมากยังคงขาดแคลนฟางและหญ้าแห้งเพื่อนำมาผสมกับอาหารหมัก และยารักษาโรค รวมถึงวัคซีนป้องกันโรต่างๆที่จะตามมาหลังน้ำลดdisater2

เมื่อเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติไม่ว่าจะภัยแล้ง หรือปัญหาอุทกภัยที่พี่น้องประชาชนภาคอีสานกำลังประสบอยู่ขณะนี้ ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหา แต่สัตว์ต่างๆ ทั้งในครัวเรือนและภาคการเกษตรต่างก็ต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเช่นเดียวกับมนุษย์ ซึ่งทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังในการเข้าช่วยเหลือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่นเดียวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ที่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลสัตว์ในพื้นที่ประสบปัญหา  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประชาชนบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น ทางองค์กรยังจะมีการลงพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อหาทางช่วยเหลือในระยะต่อไปด้วย

         วันนี้ คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสัตว์ที่ประสบอุทกภัยได้ง่ายๆ โดยร่วมบริจาคกับเราผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

1.ออนไลน์ที่ http://bit.ly/2u5RQxP

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนรัชดาภิเษก (อาคารโอลิมเปียไทย) ชื่อบัญชี องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เลขที่บัญชี 284-1-24404-1

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9 ชื่อบัญชี องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กระทำการแทนโดย นางสุภาภรณ์ ลาสต์ เลขที่ 404-9-27015-3

4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส และแจ้งว่าต้องการบริจาคให้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหา แต่สัตว์ต่างๆ ทั้งในครัวเรือนและภาคการเกษตรต่างก็ต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเช่นเดียวกับมนุษย์