ระงับโรคพิษสุนัขบ้าระบาด องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบวัคซีน 15,000 เข็ม ช่วยสุนัขจรปลอดโรค คนอยู่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน

ระงับโรคพิษสุนัขบ้าระบาด มอบวัคซีน 15,000 เข็ม ช่วยสุนัขจรปลอดโรค คนอยู่ปลอดภัย

ข่าว

ระงับโรคพิษสุนัขบ้าระบาด มอบวัคซีน 15,000 เข็ม ช่วยสุนัขจรปลอดโรค คนอยู่ปลอดภัย

1019744
เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดยนายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายแคมเปญ (ที่ 3 จากซ้าย) ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 15,000 เข็ม ให้กับกรมปศุสัตว์เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัดที่กำลังมีปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้ โดยมี น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่ 3 จากขวา) และนายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (ที่ 2 จากขวา) กรมปศุสัตว์ รับมอบ
ระงับโรคพิษสุนัขบ้าระบาด องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบวัคซีน 15,000 เข็ม ช่วยสุนัขจรปลอดโรค คนอยู่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ องค์กรพิทักสัตว์แห่งโลกได้จัดทำโครงการ “Better Life for Dog – เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัข”เพื่อรณรงค์ช่วยให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะในปัจจุบันมีหลายประเทศ รวมถึงบ้านเรายังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาด อันมีผลกระทบต่อชุมชน และในบางประเทศมีการกำจัดหรือฆ่าหมู่สุนัขอย่างโหดร้ายเป็นจำนวนมาก เพราะยังมีความเข้าใจผิดและเชื่อว่าว่าการฆ่าสุนัขเป็นการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งองค์กรฯ ได้เข้าช่วยเหลือและทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาระงับการฆ่าและทารุณสุนัขอย่างไม่จำเป็น ซึ่งในปีนี้องค์กรฯ มีเป้าหมายที่จะมอบวัคซีนฯ ให้ได้ครบสองล้านเข็มทั่วโลก โดยส่วนหนึ่งของการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในครั้งนี้มาจากกิจกรรม “หกขา หมาพาวิ่ง” (หกขาฯ ครั้งที่ 4 ในปีก่อน) และได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรม Pet A Porter โดยศูนย์การค้า THE EMQUARTIER