World Animal Protection Thailand

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเข้าช่วยบรรเทาภัยแล้งที่ดอยเต่า

ข่าว

ทีมจัดการภัยพิบัติ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มอบถังน้ำ 1,000 ลิตร ฟางอัดก้อน วิตามินละลายน้ำ และแร่ธาตุก้อน ให้กับกลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี

image1

นายสัตวแพทย์ณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม ผู้จัดการโครงการการจัดการภัยพิบัติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า ภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นในอีก 1 เดือนข้างหน้า เราอาจต้องเห็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่มีผลกระทบต่อทั้งสัตว์และชุมชน

image2

สัตว์อีกมากมายยังรอความหวังจากความเมตตาของท่าน ร่วมปันน้ำใจวันนี้ผ่านทางช่องทางต่างๆของเราดังนี้ 

1. ทางออนไลน์ ที่ http://bit.ly/1MYUBzA

2. ร่วมบริจาคผ่าน ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9 ชื่อบัญชี องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกระทำการแทนโดย นางสุภาภรณ์ ลาสต์ เลขที่ 404-9-27015-3

3. ร่วมบริจาคผ่าน ธ. กรุงศรีฯ สาขาถนนรัชดาภิเษก (อาคารโอลิมเปียไทย) เลขที่บัญชี 284-1-24404-1

4. เพียงเดินไปยังร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้วแจ้งว่าต้องการบริจาคให้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก