World Animal Protection Thailand

ทีมจัดการภัยพิบัติเดินทางเข้าประเมินสถานการณ์พื้นที่ภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าว

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับกรมปศุสัตว์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเข้าให้ความช่วยเหลือในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า

p3080345

 

ทีมจัดการภัยพิบัติ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก นำโดยนายสัตวแพทย์ณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม และทีมงานได้ร่วมประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในเขตอำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด และอำเภอแม่ริม เพื่อสำรวจจำนวนประชากรปศุสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็นวิกฤตน้ำรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี และในจังหวัดเชียงใหม่เองนั้นมีหลายอำเภอที่ประสบกับภาวะพื้นที่แล้งซ้ำซากเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งขณะนี้พื้นที่หลายอำเภอในเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เช่นที่ อ. ดอยเต่า อ. ฮอด เป็นต้น

p3090429

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ประเมินจำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้มีมากกว่า 20.000 ตัว ในเขต 9 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ทางองค์กรฯกำลังเตรียมจัดหาน้ำและอาหารเพื่อเข้าไปช่วยสัตว์ต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับกรมปศุสัตว์และองค์กรท้องถิ่น เมื่อมีความคืบหน้า ทางองค์กรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

p3080350