World Animal Protection Thailand

นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการถูกช้างเหยียบที่เกาะสมุย

ข่าว

การเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวสกอตแลนด์ทำให้เราตระหนักว่า ช้างเป็นสัตว์ป่า ไม่ใช่นำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวหรือเป็นพาหนะ

การเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวทำให้เราตระหนักว่า ช้างเป็นสัตว์ป่า ไม่ใช่นำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวหรือเป็นพาหนะ

นักท่องเที่ยวชาวสกอตแลนด์เสียชีวิตจากการถูกช้างเหยียบขณะท่องเที่ยวชมธรรมชาติบนเกาะสมุย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว เรื่องน่าเศร้าเช่นนี้เป็นเพียง 1 ใน 5 ข่าวอันเศร้าสลดที่มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการนำช้างมาใช้เพื่อความบันเทิงของมนุษย์ นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557โครงการสัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดง Wildlife. Not Entertainers. มีความตั้งใจที่จะสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบว่า ช้างเป็นสัตว์ป่า ไม่ใช่นำมาใช้เพื่อการท่องเที่ยวหรือเป็นพาหนะ อย่างไรก็ตามเรามักเห็นกิจกรรมเหล่านี้ในแผ่นพับด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในความเป็นจริงนั้นการนำช้างมาใช้ในการท่องเที่ยวนั้นเป็นการทารุณช้างอย่างหนึ่ง

ช้างเหล่านั้นจะถูกพรากจากแม่และครอบครัวในขณะที่มีอายุไม่กี่เดือน ถูกทำร้ายและต้องถูกทารุณทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อจะให้เชื่องและทำการแสดงให้แก่มนุษย์ได้ชม

ผลของการรณรงค์โครงการของเรา องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ทำงานร่วมกับบริษัททัว์กว่า 80 แห่งทั่วโลกเพื่อจะยุติกิจกรรมที่โหดร้ายเหล่านี้ ช้างที่ถูกนำมาใช้ในการแสดงหรือการขี่นั้น ต้องถูกทารุณเพื่อให้เชื่องจนสามารถบังคับได้ นักท่องเที่ยวส่วนมากไม่ทราบถึงการถูกทำร้ายของสัตว์เหล่านี้ หรือนักท่องเที่ยวเหล่านั้นอาจไม่ทราบถึงโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากการขึ้นขี่ช้าง