Elephant walking

ช้างในประเทศไทยกำลังอดอยาก จากการแพร่ระบาดทั่วโลก เราต้องช่วยพวกมันให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้

ข่าว

หากปล่อยไว้อย่างนี้ ช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายเชือกต้องอดตาย เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะสามารถเปิดทำการได้อีกครั้งเมื่อใด

ระดมทุนด่วน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เปิดระดมทุนด่วนเพื่อช่วยเหลือช้างในประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่กับความอดอยาก และขาดแคลนยาบรรเทาอาการขั้นพื้นฐาน สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

Elephant eating

As a result of the coronavirus pandemic, captive elephants like these are at risk

ขาดแคลนรายได้จากนักท่องเที่ยว

บางพื้นที่ในประเทศไทยไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางแล้วโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ปางช้างกว่า 85 แห่ง ได้ปิดทำการและเลิกจ้างพนักงานกว่า 5000 คน ส่วนปางช้างที่เหลืออยู่กำลังดิ้นรนเพื่อให้ช้างและกิจการสามารถอยู่รอดต่อไปได้

การผสมพันธุ์ช้างเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังประสบปัญหาใหญ่ในด้านการดูแลช้างจำนวน 2500 เชือก เนื่องจากขาดแคลนรายได้ที่จะนำไปซื้ออาหารและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับเลี้ยงช้าง มีความเสี่ยงสูงมากที่ช้างเหล่านี้จะอดอยาก

ระดมทุนด่วนช่วยช้าง

ในประเทศไทยช่วงเวลานี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดและแห้งแล้งที่สุด บางพื้นที่ ปริมาณป่าและทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างสมบูรณ์ หากไม่มีเงินทุนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับช้าง แน่นอนว่าช้างจะไม่มีกิน และไม่สามารถหาอาหารได้อย่างเพียงพอ

การระดมทุนด่วนจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่อยู่ใหม่ให้แก่ช้างที่กำลังลำบาก รวมไปถึงค่าอาหาร ค่ายา และค่าใช้จ่ายด้านสถานที่

Elephant feeding

Your support can help elephants like this one stay fed during this difficult time

สิ่งสำคัญในการดูแลช้าง

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลช้างคือ อาหาร เนื่องจากแต่ละวันต้องให้ในปริมาณมาก ช้างต้องการอาหาร 10% ของน้ำหนักตัว อาหารหลักนั้นได้แก่ หญ้า ใบไม้ ผัก และ ผลไม้ ในปริมาณ 400 กิโลกรัม นี่คือค่าใช้จ่ายหลัก รวมไปถึงค่าขนส่งอาหาร และของใช้อื่นๆ  ช้างบางตัวยังต้องการอาหารเสริมเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรง หากปราศจากการช่วยเหลือ มีความเสี่ยงสูงมากที่ช้างเลี้ยงเหล่านี้จะขาดสารอาหารและอดอยากในที่สุด

 

มันถูกแล้วหรือที่สัตว์ป่าอย่างช้างจะต้องมาอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ต้น