Hand reaching out to dolphins in captivity - World Animal Protection - Wildlife. Not entertainers

เพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่า ต้องพุ่งความสนใจไปที่การค้าสัตว์ป่าทั่วโลก!

ข่าว

การยุติความทุกข์ทรมานของสัตว์ป่าหลายล้านตัวที่ถูกนำมาแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเพื่อ สร้างความบันเทิง เป็นอาหาร เป็นยาแผนโบราณ หรือ เป็นสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นเการป้องกันการระบาดในอนาคตที่ยั่งยืน ดังนั้นเราจะต้องร่วมกันสู้เพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก

การแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่าในภาพรวม

การค้าสัตว์ป่าทั่วโลก คือ การการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่าในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้สัตว์ป่าเพื่อสร้างความบันเทิง การนำสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร การนำสัตว์ป่ามาใช้เป็นยาแผนโบราณ และ การนำสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง นี่เป็นหัวใจหลักของการทรมานสัตว์อันโหดร้ายและเป็นที่มาของเหตุผลว่าทำไมเราถึงกำลังเผชิญอยู่กับการระบาดในขณะนี้

รัฐบาลและผู้นำโลกเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าสัตว์ป่าแล้ว และนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะร่วมมือกันผลักดันให้มีการยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกให้หมดไปอย่างถาวร เพื่อสัตว์ป่า เพื่อตัวเรา และเพื่อโลกของเรา

 

Missing snippet.

เราต้องพุ่งความสนใจไปที่ต้นเหตุนั่นก็คือการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก

การทำงานด้านสัตว์ป่าที่ผ่านมาของเราจะมุ่งเน้นไปที่โครงการ สัตว์ป่าไม่ใช่นักแสดงเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2019 เราได้เรียกร้องให้ Expedia Group หยุดการโฆษณาหรือให้การสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น Sea World ที่ใช้โลมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว

แต่เนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น Expedia Group นั้นหยุดชะงัก ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นอยู่แล้ว เราจึงตัดสินใจระงับโครงการเรียกร้อง Expedia Group ในช่วงนี้ และมุ่งเน้นไปที่ การยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกแทน

การติดสินใจของเราในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยผ่าน Expedia Group ไปอย่างแน่นอน เราจะยังคงมีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าโลมาในสถานที่ท่องเที่ยวจะหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น

Tourist posing with dolphin at cruel wildlife attraction - World Animal Protection - Wildlife. Not entertainers

A tourist poses with a captive dolphin

การยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกนั้นจะนำไปสู่ จุดสิ้นสุดในการใช้สัตว์ป่าเพื่อสร้างความบันเทิงและยังรวมไปถึงการแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ทรมานของสัตว์ป่าในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นกัน

เรายังคงทำงานเพื่อเรียกร้อง Expedia Group และ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เราจะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึง Expedia Group เพื่อให้มั่นใจว่า สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้จะอยู่ภายใต้นโยบายที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นหลัก  

เรายังคงเรียกร้องอุตสหกรรมท่องเที่ยวที่ใช้สัตว์ในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อผลักดันให้พวกเขาแสดงความรับผิดชอบในการดูแลใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ที่เปนหัวใจสำคัญขกองการดำเนินธุรกิจ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในขณะนี้ เราจึงอยากให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้การสนับสนุนและร่วมมือกับเราในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการระบาดในอนาคตที่ยั่งยืน

A tiger used for tourist selfies at cruel wildlife attraction in Thailand.

A tourist having her photo taken with a tiger at a cruel attraction

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ควรนิ่งเฉยแล้ว

เราเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะช่วยสนับสนุนเราและจะทำทุกทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อสัตว์ป่า เพื่อสุขภาพของเราทุกคน เพื่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ร่วมมือกับเราวันนี้ เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (G20) ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกอย่างถาวร

Missing snippet.

ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกหมายถึง จุดสิ้นสุดในการแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ทรมานของสัตว์ป่าในรูปแบบต่างๆ