A caged lion

G20 แถลงแนวทางยับยั้งโรคระบาด แต่ไม่พูดถึงสาเหตุสำคัญ ‘การค้าสัตว์ป่า’

ข่าว

การประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ครั้งล่าสุดซึ่งมีซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว โดยมีแถลงการณ์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีแนวทางป้องกันโรคระบาดในอนาคต แต่กลับไม่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาการค้าสัตว์ป่าทั่วโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคระบาด แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากผู้คนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก

กลุ่มประเทศ G20 ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19 ประเทศและสหภาพยุโรป ได้แถลงให้คำมั่นสัญญาที่จะสร้างหลักประกันว่าวิกฤติโรคระบาดอย่างโรคโควิด-19 จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยมุ่งมันที่จะ “ยกระดับการเตรียมความพร้อมของโลกในการรับมือโรคระบาด การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย และมาตรการรองรับ” กลุ่มผู้นำยังตระหนักถึง “ความจำเป็นของมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติโรคระบาดและมาตรการรองรับทั่วโลก”  

ข้อตกลงของผู้นำกลุ่ม G20 ถือเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกที่จะนำไปสู่การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดจากสัตว์ป่าได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มก็ไม่ได้กำหนดมาตรการจำเป็นเร่งด่วนเพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกแต่อย่างใด จึงนับเป็นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากสัตว์ป่ามาสู่คน ผ่านการแสวงหาประโยชน์จากสัตว์ป่า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายทารุณที่สัตว์ป่าเหล่านั้นถูกนำมากักขังไว้

A pangolin in a cage.

Image credit: Arief Budi Kusuma / shutterstock.com

ไม่มีการกล่าวถึงสาเหตุของไวรัสโคโรนา

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกรู้สึกผิดหวังที่บรรดาผู้นำ G20 ไม่ได้กล่าวถึงการค้าสัตว์ป่าเลย แม้ว่ากลุ่มรัฐมนตรีด้านการเกษตรของกลุ่ม G20 ต่างออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่ามีความจำเป็นจะต้องพิสูจน์หาความเชื่อมโยงระหว่างการค้าสัตว์ป่าและโรคระบาด

แถลงการณ์ของกลุ่มผู้นำยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ “ปกป้องโลกของเรา สร้างอนาคตที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน” รวมถึงส่งเสริมแนวทางปฏิบัติสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ การยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกอย่างถาวร รวมไปถึงการยกเลิกการใช้สัตว์ป่าเพื่อความบันเทิง จะต้องถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

การรณรงค์ยังไม่สิ้นสุด

การรณรงค์ของเรามีผู้ลงชื่อสนับสนุนจากทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านคนในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ามากมาย รวมไปถึง Dame Jane Goodall ทั้งหมดนี้ต่างเรียกร้องให้ยุติการค้าสัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกอย่างถาวร

ผู้นำกลุ่ม G20 ได้แสดงท่าทีว่าพวกเขากำลังรับฟัง แต่พวกเขาจะต้องลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรับมือกับภัยคุกคามจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

ก้าวต่อไปคืออิตาลี

อิตาลีกำลังจะเป็นเจ้าภาพรายต่อไปในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เราจึงตั้งความหวังไปที่ประธานาธิบดีอิตาลีให้ออกมายอมรับว่าสุขภาพของมนุษย์และสัตว์มีความเชื่อมโยงกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และเพื่อสร้างหลักประกันว่ากลุ่ม G20 จะดำเนินมาตรการสำคัญที่นำไปสู่ทำให้การยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกได้จริง. 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะทำงานร่วมกับกลุ่ม G20 ต่อไป เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติตามคำสัญญาที่จะป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และตอกย้ำให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกต่อไป

ผู้นำกลุ่ม G20 ได้แสดงท่าทีว่าพวกเขากำลังรับฟัง แต่พวกเขาจะต้องลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรับมือกับภัยคุกคามจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ