The deadliest catch: world’s biggest seafood companies can do more to address lost fishing gear - Sea Change - World Animal Protection

การจับสัตว์ทะเลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย: บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่ของโลกต้องร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องซากอวนในทะเล

ข่าว

ซากอวนที่ถูกทิ้งไว้ในทะเลเป็นเหมือนกับดับที่คร่าชีวิตสัตว์ทะเลมากมาย บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่สามารถช่วยยุติความทรมานของสัตว์เหล่านี้

รายงานฉบับล่าสุดขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกระบุว่า บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่ของโลกจำนวน 15 แห่งสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ และปริมาณของปลาทั่วโลก รวมถึงระบบนิเวศน์ทางทะเล”

ปัญหาซากอวนพลาสติก

ปัญหาของซากอวนที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สัตว์ทะเลต่างๆต้องทนทุกข์ทรมาน เมื่อวาฬ และแมวน้ำได้กินเศษพลาสติกของซากอวนเหล่านี้เข้าไป จะทำให้ระบบการย่อยอาหารของพวกมันผิดปกติ ต้องเจ็บปวดทรมาน และตายลงอย่างช้าๆ

ในบางพื้นที่จำนวนของปลาที่ลดลง 5 ถึง 30% มีสาเหตุมาจากซากอวนที่ถูกทิ้งหรือสูญหายในทะเล ซึ่งส่วนมากทำมาจากพลาสติก และจะต้องใช้เวลาถึงกว่า 600 ปีในการย่อยสลาย

Monk seal is caught in abandoned fishing tackle, Pacific Ocean

อุตสาหกรรมอาหารทะเลต้องมีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองสัตว์ทะเล

บริษัทอาหารทะเล 15 แห่งที่ระบุในรายงาน “Ghosts beneath the waves” นั้น มีเพียง 1 ใน 5 จากทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงการจัดการปัญหาของซากอวน

แต่ไม่มีบริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่แม้แต่แห่งเดียวที่จะมีเรื่องการจัดการซากอวนในแผนดำเนินการทางยุทธศาสตร์ของบริษัท

อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางบริษัทที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวกน้าของการจัดการปัญหาเรื่องซากอวนเหล่านี้ Young’s Seafood, Thai Union and Tri Marine มีแผนในการจัดการซากอวน แต่เราคงอยากเห็นบริษัทอื่นๆเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหานี้

ในรายงานระบุว่า 73% ของบริษัทที่ได้รับการประเมินยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนต่อปัญหาเรื่องซากอวนหรือได้แสดงการรับทราบในประเด็นปัญหาดังกล่าว

  • คะแนนประเมินเฉลี่ยของทุกบริษัทอยู่ที่ 22%
  • บริษัทจำนวนน้อยกว่าครึ่งมีการพูดถึงประเด็นเรื่องขยะในทะเล มลภาวะทางทะเล การจับสัตว์น้ำที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่บังเอิญมาติดอวน
  • มีเพียงบริษัท Young’s Seafood, TriMarine และ Thai Union เพียงสามบริษัทเท่านั้นที่มีนโยบายการจัดการซากอวน มีเพียงบริษัท Bubble Bee และ Clearwater Seafoods เพียงสองบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังการผลิตและสายการผลิตได้ 100%
  • มีเพียงบริษัท TriMarine และ Young’s Seafood เพียงสองบริษัทที่เป็นผู้เข้าร่วมในโครงการ Global Ghost Gear Initiative
1014804_0

Dolphins should be able to enjoy their natural habitat, free from ghost gear 

มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง

การจัดการปัญหาซากอวนเป็นเรื่องสำคัญ ทุกๆปี วาฬ โลมา แมวน้ำ และเต่ามากกว่า 100,000 ตัว ติดซากอวนที่ถูกทิ้งไว้ในทะเล

ซากอวนเหล่านี้คร่าชีวิตสัตว์ทะเลมากกว่าขยะทะเลประเภทอื่นถึง 4 เท่า และเป็นส่วนประกอบสำคัญของขยะพลาสติกในทะเล มากกว่า 70%

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของรายงาน

คุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ผู้จัดการฝ่ายโครงการ องค์กรพิทักษ์แห่งโลก ประเทศไทยกล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าหดหู่อย่างยิ่งที่รู้ว่าสัตว์ที่ต้องมาติดกับซากอวนเหล่านี้จะต้องเจ็บปวดจากบาดแผล และทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานับเดือนหรืออดอาหารจนตาย